Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte bàsic i d'execució d'aparcament i millora d'accessos al castell de La Trinitat. Roses (PU12030EN)


L'objecte del projecte és: millorar l'accessibilitat al monument i facilitar-ne l'ús, amb la construcció d'un aparcament a dos nivells amb accés gairebé directe des del carrer d'Antoni Canals, per facilitar l'accés als usuaris de mobilitat reduïda. Es preveu construir un mur de contenció per estabilitzar els terrenys. El  nivell inferior serà semisoterrat i el nivell superior actuarà com a coberta de l'anterior. Des del vial d'accés es preveu construir dues rampes per accedir als diferents nivells.


Contractista adjudicatari: Excavaciones Ampurdan 2000, SL  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 272.189,50€

Inici de les obres: 12.02.2016  |  Termini d'execució de les obres: 4 mesos | Finalització de les obres: 22.12.2016


DOCUMENT

Aprovació definitiva JGL 10.08.2015


 Imatges abans de fer l'obra


Imatges de les obres finalitzades

   

Accions del document