Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de restauració d'una torre de la muralla medieval de Roses (PU15001EN)


L’objecte del projecte és establir les condicions tècniques per consolidar i restaurar l’única de les torres de l’antiga muralla medieval de la Ciutadella de Roses que manté els accessos i nivells i, s’adapta un accés al pas de ronda i a la coberta de la mateixa.


Contractista adjudicatari: Construccions Guardiola, SL  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 88.713,03 €

Inici de les obres: 19.02.2016  |  Termini d'execució de les obres: 6 mesos | Finalització de les obres:


PROJECTE

Aprovació definitiva JGL 02.11.2015


Imatges abans de fer l'obra

    


Imatges de l'obra finalitzada

      


 

 


Accions del document