Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de modificació de la instal·lació de climatització de la Casa Cambó i edifici annex (GI13017EN)


L’objecte del projecte és substituir el sistema de climatització actual per un més eficient i adequat per a un edifici d’oficines amb diferents necessitats calorífiques i de refrigeració. 


Contractista adjudicatari: Servei d'Instal·lacions Tècniques Empordà S.L.

Pressupost adjudicació de l'obra: 167.337,88€

Inici de les obres: 15.06.2015  |  Termini d'execució de les obres: 3 mesos |

Finalització de les obres: 31.03.2016


PROJECTE: MEMÒRIA, ANNEXES, PLECS I PRESSUPOST

PROJECTE: PLÀNOLS

PROJECTE: PRESSUPOST FORMAT EDITABLE (*.TCQ)

Edicte aprovació definitiva DA 02.05.2014 BOP 16.05.2014


Accions del document