Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PROJECTE DE REFORMA DELS LAVABOS DEL MERCAT MUNICIPAL DE ROSES (PU13004OT)


L’objecte de les obres descrites en el projecte és la de dotar al mercat municipal d’uns banys renovats i actuals, i amb un accés diferent a l’actual i evitant l’accés prèviament al passadís de carga/descarrega de mercaderies. També incorporar un servei higiènic accessible d’ús públic.


 Contractista adjudicatari: Construcciones Horizon SA  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 24.077,79€

Inici de les obres: Octubre 2016|  Termini d'execució de les obres: 30 dies | Finalització de les obres: Desembre 2016


DOCUMENT

Aprovació definitiva JGL 18.07.2016


 

Accions del document