Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de reurbanització de la rambla Ginjolers, tram comprès entre la rotonda de la Gran Via i l'avinguda de Rhode, dins l'àmbit del Pla de Barris (PU10010OT)


L'objecte de l'actuació és reurbanitzar làmbit de la riera Ginjolers, concretament el tram comprès entre la rotonda de la Gran Via de Pau Casals i l’avinguda de Rhode, al casc antic i dins de l’àmbit del Pla de barris de Roses, definir les noves seccions tipus de calçada i voreres, tot respectant les alineacions del planejament vigent i les establertes en el projecte durbanització dels altres carrers o dels trams en projecte.


Contractista adjudicatari: Aglomerats Girona S.L.  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 1.676.922,25€

Inici de les obres: 26.09.2014  |  Termini d'execució de les obres: 10 mesos | Finalització de les obres: 09.05.2016


PROJECTE DOC 1 | MEMÒRIA I ANNEXOS

PROJECTE DOC 2 | PLÀNOLS 1

PROJECTE DOC 2 | PLÀNOLS 2

PROJECTE DOC 2 | PLÀNOLS 3

PROJECTE DOC 2 | PLÀNOLS 4

PROJECTE DOC 3 | PLECS DE CONDICIONS

PROJECTE DOC 4 | PRESSUPOST

PROJECTE DOC 5 | PROJECTES PARCIALS

Acord aprovació definitiva JGL 20.12.2013


Imatges abans de fer l'obra

    


 Imatges de les obres finalitzades

       

Accions del document