Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'instal·lació de 3 mòduls de lavabo públic de neteja automàtica, situats a la via pública de Roses (GI13009OT)


Les obres objecte d’aquest projecte consisteixen en preveure l’obra civil necessària així com les escomeses d’energia elèctrica, clavegueram i aigua potable per la posterior instal·lació dels mòduls de lavabo subministrats, previstos a instal·lar a l’espai del mercat setmanal (cantonada Ronda Miquel Oliva Prat amb Ronda de Circumval·lació), al port esportiu (Passeig de Beas de Segura) i a la rambla Ginjolers darrera la central de Telefònica (carrer d’en Mairó).


Contractista adjudicatari: Hier.Cons. Empordà S.L.  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 12.322.97€

Inici de les obres: 15.09.2016 |  Termini d'execució de les obres: 3 setmanes | Finalització de les obres: Octubre 2016


DOCUMENT

Aprovació definitiva JGL 30.05.2016


Imatges abans de fer les obres:

    


Imatges de l'obra finalitzada

Accions del document