Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte bàsic i executiu per a l'ampliació del bar del camp d'esports municipal (PU13029EN)


L’objecte del projecte és descriure les obres necessàries per ampliar la superfície tancada del local social, aprofitant la part inferior de la porxada existent. Es preveu enderrocar el tancament exterior en contacte amb el porxo, realitzar una nova solera i els tancaments de façana.La superfície construïda és de 107,40 m² i amb les obres d’ampliació la superfície total construïda serà de 115,30 m².


 Contractista adjudicatari: GUILLEM MAGESTER FONT  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 24.084,22€

Inici de les obres: 18.04.2017 |  Termini d'execució de les obres: 2 mesos | Finalització de les obres 05.07.2017


DOCUMENT

Aprovació definitiva DA 14.09.2016


Imatges abans de fer les obres

  


 Imatges de les obres finalitzades

  

Accions del document