Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de consolidació i millora del camí forestal de l'Almadrava a Punta Falconera (GI14009OT)


Les obres objecte d’aquest projecte consisteixen en la consolidació i millora del camí forestal de l’Almadrava a Punta Falconera mitjançant un ferm de 15 cm de gruix format pel sòl de la pròpia esplanada amb una estabilització in situ formada per una barreja de ciment, aigua i additiu, sense aportació de material extern, en una llargada total del camí de 650 m, per una amplada mitjana d’uns 5 metres, resultant una superfície de l’àmbit d’actuació de 3.500 m2. Finalment, es perfilarà una cuneta lateral, pel costat de muntanya, per tal de conduir també les aigües que drenin des dels vessants de les muntanyes, també cap a la xarxa hidrogràfica existent. Així mateix, es netejarà la cuneta revestida i les obres de fàbrica existents en l’últim tram del camí coincidint amb l’antiga propietat de terrenys militars.


Contractista adjudicatari: Construccions Narcís Matas, SL  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 34.727€

Inici de les obres: 12.12.2016  |  Termini d'execució de les obres: 4 setmanes | Finalització de les obres: 10.01.2017


DOCUMENT

Aprovació definitiva JGL 09.02.2016


Imatges abans de fer les obres

   


Imatges obres finalitzades

      

Accions del document