Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'obra civil per la posterior plantació de l'arbrat al carrer Oslo del Mas Oliva (PU15015OT)


L’objecte del projecte és definir i valorar l’obra civil necessària per ordenar  la vorera del costat de la Riera Ginjolers,  per tal de preparar la plantació del nou arbrat del carrer d’Oslo. Es preveu situar-ho en calçada, avançant la vorada, aproximadament, 1,1 m respecte a la vorada actual del marge de la riera, això comportarà la reordenació de la secció del carrer, mantenint una amplada lliure de 5,75 m. La nova vorada, d’aproximadament 633 m de llargada, millorarà l’accessibilitat pel marge de la riera, al llarg del carrer d’Oslo.


Contractista adjudicatari: Construccions Cala Montjoi 2006 SL |  Pressupost adjudicació de l'obra: 22.778,55€

Inici de les obres: Desembre 2016 |  Termini d'execució de les obres: 21 dies | Finalització de les obres: Gener 2017


DOCUMENT

Publicació aprovació definitiva DA 24.03.2016


Imatges abans de fer l'obra

  


Imatges obra finalitzada

   

Accions del document