Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'urbanització d'un ramal perpendicular al carrer José Diaz Pacheco annex a la riera de l'Almadrava (PU12010EN)


L’objecte del projecte és establir les característiques executives de les obres d'instal·lacions a realitzar per urbanitzar aquest vial en dues fases, una primera s'inicia des de l'avinguada de José Díaz Pacheco fines els límits de propietat de les parcel·les edificades, i una segona fase fins al final del ramal annex a la riera de l'Almadrava


Contractista adjudicatari: Argón informática, S.A.  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 67.738,99€

Inici de les obres: 03.05.2016 |  Termini d'execució de les obres: 3.5 mesos | Finalització de les obres: 31.03.2017


DOCUMENT

Aprovació definitiva JGL 02.11.2015


Imatges abans de fer l'obra

   


Imatges de l'obra finalitzada

   


Accions del document