Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte per a la urbanització de la cruïlla entre el carrer Tordera, carrer Llobregat i la finca 5685060 (PU15002SE)


L’objecte del projecte és executar una rasa pel nou clavegueram, el desplaçament d’un embornal; realitzar les voreres de l’àmbit de la finca i la construcció d’una escala i dues jardineres; asfaltar la part de la finca destinada a vialitat i pas de vehicles i la instal·lació d’un fanal i la reinstal·lació d’un senyal vertical.


DOCUMENT

Aprovació definitiva JGL 01.02.2016


Imatges abans de fer les obres

  


Imatges de les obres finalitzades

  


Accions del document