Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA OBRES DE REPARACIÓ MENOR DE L'ESPAI DESTINAT A SERVEIS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL (PU15016OT)


L’objecte del document és reformar íntegrament els serveis facilitant l’accés a les persones de mobilitat reduïda. Es preveu suprimir la part destinada a magatzem, buidar parcialment el volum existent per formar una zona porxada de repòs i estada, a l’entrada del cementiri. 


DOCUMENT

Aprovació definitiva DA 05.09.2016


Imatges abans de fer les obres

   

Accions del document