Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de formació de clavegueram a un tram del carrer de Diego Velázquez, per completar la urbanització, entre els números 95 i 105, al t.m. de Roses (GI16007SE)


L’objecte del projecte és descriure les solucions tècniques i constructives de les obres  de formació d’una nova xarxa de sanejament al carrer de Diego Velázquez, en una superfície aproximada de 145 m, entre els números 95 i 105 de l’esmentat  carrer.


DOCUMENT

Aprovació definitiva DA 14.09.2016


Accions del document