Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de restauració de les sorreres del Puig Rom (PU15007EN)


L’objecte del projecte és gestionar les terres que surten de l’excavació arqueològica del castro visigòtic d’aquest any i de les que es portaran a terme durant els anys 2016 i 2017, de manera que formin part de la restauració dels fronts de les sorreres abandonades del Puig Rom.  S’aprofita l’actuació per dissenyar la restauració dels tres fronts oberts, utilitzant els materials que es troben abocats en el mateix lloc i en  el seu entorn, que consisteixen bàsicament de runa neta, terres i blocs de granit.


DOCUMENT

Aprovació definitiva JGL 27.06.2016


Fotos estat inicial


Accions del document