Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte bàsic i executiu intervenció per a la visualització de l'oficina de turisme. Avinguda de Rhode, Roses (PU12031EN)

Aprovació Inicial PLE 30.09.2013

PROJECTE

Accions del document