Ban sobre les sancions per l’embrutiment per defecacions de gossos

02/01/2008 00:00 -    

BAN

Tots els rosincs volem que la nostra vila estigui neta. Darrerament, la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament ha rebut nombroses queixes respecte les defecacions de gossos a la via pública, amb el conseqüent embrutiment i manca de salubritat pública que això suposa.

Per tot això, vull recordar a tots els vilatans que aquestes infraccions per part dels propietaris dels animals són sancionables des de dues ordenances municipals diferents. 

- L’ordenança municipal de tinença d’animals actualment vigent en el municipi (BOP de Girona núm. 33 de 14.3.2000): tipifica com a infracció de caràcter lleu l’embrutiment de les platges, vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esbarjo dels ciutadans, amb deposicions fecals dels gossos, dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà (article 48.k); i ho sanciona amb una multa de fins a 30,05 € (article 42) . 

- L’Ordenança municipal de residus i neteja urbana de Roses actualment vigent en el municipi (BOP de Girona núm. 116, de 17 de juny de 2002): tipifica com a infracció lleu l’embrutiment de la via pública (voreres, parterres, zones verdes, ...) per part d’animals domèstics (article 34.7.f); i ho sanciona amb una multa de 120,20 € a 300,51 € (article 36).

Davant tot això, a partir de l’1 de gener de 2008, les infraccions d’embrutiment per defecacions de gossos a voreres, parterres, zones verdes, .... es sancionaran aplicant l’Ordenança de residus i neteja urbana de Roses, és a dir, amb una multa d’entre 120,20 € a 300,51 €. en funció del grau de reincidència, malícia, etc.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Magda Casamitjana i Aguilà Alcaldessa presidenta


Roses, 2 de gener de 2008

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document