Informació sobre l'atermenament dels canals i platja de Sta. Margarida

L’Ajuntament, davant la resolució d’atermenament del Ministeri ha interposat un recurs contenciós administratiu i ha demanat la seva anul·lació.
13/05/2010 00:00 -    
Els motius d’aquest recurs són:

1. Que s’elimini la servitud de protecció que s’ha definit al llarg de la riba esquerra del Riu Grau.
2. Que s’elimini la servitud del trànsit de la marina, ja que considerem que no procedeix aquesta en tractar-se d’una instal.lació portuària, regulada per la normativa de la Generalitat.

Properament, demanarà al Ministeri que enviï una carta a l’Ajuntament en la qual indiqui i concreti els efectes que té l’atermenament sobre la propietat dels afectats i que digui expressament:

Posición del Estado sobre las fincas afectadas por el deslinde Respecto a las consecuencias jurídicas que el deslinde del dominio público marítimo terrestre del tramos “marina de Santa Margarita-Rio Grao”, aprobado por resolución de 5 de febrero de 2.010, tiene para la fincas con aprovechamiento privado de la urbanización de Santa Margarita que están contiguas a la zona marítimo terrestre, dichas parcelas eran, son y continuaran siendo bienes de titularidad privada, si bien, por prescripción legal estaban y están sujetas a las servidumbres establecidas en dicha Ley.

Dichas fincas no están sujetas a ningún tipo de afectación que comporte su expropiación o demolición, si bien cualquier intervención del propietario (obra nueva, ampliación, etc.) ha de sujetarse al control y intervención de las distintas administraciones con competencias concurrentes sobre dicho ámbito, para ajustarla a la legalidad vigente en cada momento. En tal sentido, la transmisión de las fincas exige la previa obtención de un certificado expedido por la administración del Estado que acredite que la finca no esta en dominio público estatal.

Per tal d'ampliar la informació disponible en aquest ajuntament i a data d'avui, adjuntem els plànols escanejats que en el seu moment ens van trametre el Ministeri.

Visor interactiu

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document