L’Ajuntament augmenta la inversió per a 2012 i aposta per la reducció de l’endeutament municipal

El pressupost municipal de Roses per a l’any 2012 afronta amb austeritat l’actual marc de crisi econòmica apostant pel manteniment i la qualitat dels seus serveis, per les aportacions a les entitats del municipi i per una major inversió, tot i que incidint també en la contenció de la despesa i en la disminució de l’endeutament del consistori. El pressupost ascendirà als 36,4 MEUR (un 4,93% més que l’anterior) i en ell destaca la no concertació de cap operació de crèdit, mesura que permetrà al consistori rebaixar el seu endeutament durant el proper any en 3 MEUR (un 11,65% del total).
Presentació Pressupost Roses 2012

Presentació Pressupost Roses 2012

05/12/2011 00:00 -   Departament de Comunicació i Premsa  

D’acord amb el pacte de govern CIU-PP, el consistori rosinc dirigirà tot els seus esforços pressupostaris durant l’exercici 2012 al manteniment de la qualitat de l’espai urbà i dels serveis del municipi i a incidir en un increment de la inversió que reactivi l’economia a la població, finançada això sí, amb subvencions i amb l’estalvi aconseguit en la contenció de la despesa municipal i no en la concertació de noves operacions de crèdit.

Tot i l’estalvi marcat, les despeses en matèries bàsiques i essencials no es retallen, així com es mantenen també les aportacions a associacions del municipi per possibilitar el desenvolupament de les seves activitats i serveis, amb una assignació total de 893.400 € destinada a les entitats locals de caràcter social; de foment de les activitats culturals, educatives, esportives, juvenils, etc; dinamitzadores dels sector econòmic i turístic; etc.

Davant de la difícil situació econòmica actual, l’equip de govern de Roses aposta pel manteniment del bon nivell dels serveis i equipaments en el municipi, i dels seus entorns urbà i natural, aspectes primordials tant per vetllar per la qualitat de vida i el grau de satisfacció de la ciutadania com per mantenir l’atractiu turístic de la població, sector d’on directament o indirectament depenen un gran nombre de famílies a Roses.


D’acord a aquesta realitat, les principals novetats pressupostàries previstes per al 2012 es dirigiran precisament entorn a aquests aspectes, com és el cas de les assignacions destinades al manteniment i millora de l’espai urbà i equipaments de la ciutat, a l’establiment de la campanya de subvencions "Roses Posa’t Guapa", o a les actuacions destinades a la promoció i posicionament del municipi, com la creació del projecte "Ambaixades Turístiques" o la posada en marxa de la "Fira de la Rosa" per atreure visitants a la població.

En la mateixa línia, entre les inversions que es realitzaran el 2012 a Roses, destaquen la urbanització de la Rambla Ginjolers (790.000 €), de l’espai urbà de l’àmbit dels carrers Sant Isidre-Sant Pere (600.000), la urbanització i rotonda de la carretera del Mas Oliva (235.000 €), la substitució del col·lector de clavegueram que dóna servei a la urbanització de Santa Margarida (600.000 €), la reposició i millora de vies públiques, jardineria, servei d’aigua, clavegueram i senyalització (250.000 €), les millores en els centres escolars del municipi (100.000 €) i de la zona esportiva del Mas Oliva (60.000 €).

En aquest apartat d’inversions, s’experimenta un creixement considerable respecte a l’exercici 2011, passant els 950.000 euros als 2.775.000 € per al 2012. Aquest increment es fa possible gràcies a les aportacions realitzades per altres administracions (Pla de Barris, PUOSC, ...), que ascendiran a 2.025.000, i a l’estalvi que s’aconsegueix en les despeses corrents de les diferents àrees (750.000 euros). D’entre aquestes, destaca la reducció d’un 3,59% (400.000 euros) del capítol de personal, a conseqüència de l’ajustament de l’estructura organitzativa municipal.

En clau de futur: reducció de l’endeutament i bona gestió econòmica

El pressupost municipal rosinc per a l’any que ve no preveu la concertació de cap nova operació de crèdit a llarg termini durant tot 2012, amb l’objectiu de millorar l’autofinançament del consistori, dependre en menor mesura de l’endeutament i garantir d’aquesta manera la bona salut de les finances municipals.

Com a conseqüència d’aquesta mesura, l’endeutament a llarg termini es reduirà en prop de 3 milions d’euros en un any, passant dels 25,74 M€ previstos a finals del present exercici als 22,76 M€ a 31 de desembre de 2012. D’aquesta manera l’endeutament municipal se situarà en un 69,33%, sis punts per sota del 75% indicat actualment pel Ministeri d’Economia i Hisenda com a màxim endeutament possible.

 

D’altra banda, d’acord a Llei general d’estabilitat pressupostària (LGEP), el pressupost que avui s’aprova presentarà una capacitat de finançament del 9% sobre els ingressos no financers, complint sobradament el criteri establert en aquesta normativa.

E
l compliment d’aquests paràmetres reflexa la bona gestió econòmica duta a terme des del consistori rosinc, la qual permetrà seguir complint durant 2012 els terminis de pagament a proveïdors previstes per la legislació (actualment a 60 dies).

PRESSUPOST 2012

 

Entitat

 

Pressupost 2011

 

Pressupost 2012

 

Variació (%)

Ajuntament

 

32.100.000

 

34.025.000

 

6%

Serveis municipals de Roses, SA

(ROSERSA)

 

2.150.400

 

2.154.090

 

0,17%

Port de Roses, SA

 

1.847.000

 

1.745.000

 

-5,52%

Promoció i desenvolupament, SL

PRODER SL

 

1.120.400

 

1.052.500

 

-6,06%

Total empreses municipals

 

5.117.800

 

4.951.590

 

-3.25%

Suma

 

37.217.800

 

38.976.590

 

4,73%

Import pressupost consolidat

 

34.720.108

 

36.432.758

 

4,93%


PRESSUPOST D'INGRESSOS

 

Concepte

 

Pressupost 2011

 

Pressupost 2012

 

Variació (%)

Ingressos corrents

 

31.149.999

 

32.000.000

 

2,73%

Despeses corrents

 

28.159.999

 

28.409.000

 

0,88%

Estalvi brut

 

2.990.000

 

3.591.000

 

20,10%

Passius financers

 

2.990.000

 

2.841.000

 

-4,98%

Estalvi net

 

0

 

750.000

Ingressos de capital

 

950.000

 

2.025.000

 

113,16%

Despeses de capital

 

950.000

 

2.775.000

 

192,11%


PRESSUPOST DE DESPESES

Pressupost de despeses

Pressupost 2011

%

Pressupost 2012

%

% variació

Personal

11.125.140

34,66%

10.725.520

31,52%

-3,59%

Béns corrents

15.267.837

47,56%

15.609.040

45,88%

2,23%

Despeses financeres

313.001

0,98%

453.000

1,33%

44,73%

Transferències corrents

1.454.021

4,53%

1.621.440

4,77%

11,51%

Despeses corrents

28.159.999

87,73%

28.409.000

83,49%

0,88%

Inversions

950.000

2,96%

2.775.000

8,16%

192,11%

Transferències de capital

0

0,00%

0,00%

0

0

Despeses de capital

950.000

2,96%

2.775.000

8,16%

192,11%

Actius financers

1

0,00%

0

0

-

Passius financers

2.990.000

9,31%

2.841.000

8,35%

-4,98%

Operacions financeres

2.990.001

9,31%

2,841.000

8,35%

-4,98%

TOTAL DESPESES

 

32.100.000

 

100%

 

34.025.000

 

100%

 

6%
INVERSIONS

 

Denominació

Import anualitat

 

Subvenció

 

Observacions

Urbanització Riera Ginjolers- fases 4ª, 5ª i 6ª

 

790.000

 

790.000

Subvenció Pla de Barris (Generalitat)

Urbanització carrers Sant Isidre, St Pere Baix, St Pere Alt,...

 

600.000

 

600.000

Subvenció Pla de Barris

(Generalitat)

Urbanització i rotonda Ctra. Mas Oliva

 

235.000

 

235.000

Subvenció PUOSC (Generalitat)

I Diputació de Girona

Reposició i millora vies públiques

 

90.000

Reposició i millora jardineria

40.000

Senyalització camins de ronda

10.000

Reposició i millora servei d’aigua

 

50.000

Reposició i millora servei clavegueram

 

60.000

Substitució col·lector claveguer. c/Punta Falconera (Sta. Marg)

 

600.000

 

310.000

Subvenció PUOSC (Generalitat) i Consorci Costa Brava

Zona esportiva del Mas Oliva

60.000

60.000

Subvenció PUOSC (Generalitat)

Reposició i millora centres escolars

 

90.000

Equipaments Llar d’infants

10.000

Equipaments Festes

10.000

Equipaments Serveis Generals

15.000

Equips procesos informació

55.000

30.000

Subvenció Diputació de Girona

Equipaments Ràdio Municipal

60.000

TOTAL INVERSIONS

 

2.775.000

 

2.025.000


  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document