L’Ajuntament augmentarà el sòl destinat pel POUM a habitatge protegit i a equipaments

L’Ajuntament de Roses incorporarà modificacions en el POUM actualment en tramitació, per tal d’adequar-lo a les prescripcions indicades per la Dir. Gral. de Promoció de l'Habitatge, sobre la necessitat d’augmentar les dotacions de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció. Tanmateix, aprofitarà aquesta aturada en la tramitació del Pla per incloure nous espais destinats a equipaments educatius, assistencials i destinats a l’esport o al lleure, sense incrementar en cap cas la densitat edificatòria prevista pel POUM fins ara.
24/08/2007 00:00 -   Departament de Comunicació i Premsa  

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Roses va ser aprovat provisionalment en la sessió plenària celebrada el 26 de març de 2007, per majoria de vots favorables, emesos pels regidors del grup municipal de Convergència i Unió. Tot i que les formacions polítiques que integren l’actual equip de govern de Roses no van votar a favor del Pla, en el moment d’iniciar el nou mandat municipal van consensuar no demanar l’aturada de la tramitació del mateix, la qual cosa han mantingut en tot moment.

En el moment actual, diferents organismes oficials han fet arribar les seves consideracions respecte a aquest Pla, indicant les esmenes necessàries en cada cas. Diversos d’aquests informes fan referència a la necessitat de realitzar petites modificacions en el seu redactat, concrecions més precises respecte a alguns aspectes, o correcció d’alguns plànols. (Podeu consultar les determinacions dels diferents informes tècnics en el full adjunt)

L’informe emès per la Dir. Gral. de Promoció de l’Habitatge, però, és el que pot comportar una major complexitat i repercutir en alguns canvis del planejament, ja que segons informa aquest organisme, el nou POUM rosinc no compleix els mínims de reserves de sòl per a habitatge protegit i concertat que la Llei d’Urbanisme estableix. Així, dels 19 sectors residencials previstos pel nou POUM rosinc, 4 d’ells (3 en sòl urbà i 1 en sòl urbanitzable), no fan la reserva necessària per a la construcció d’habitatge protegit i assequible, motiu pel qual es requereix l’Ajuntament perquè esmeni aquest fet.

Davant l’actual situació d’aturada de les tramitacions de què ha informat la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, que es manté a l’espera de la subsanació dels aspectes requerits i dels posteriors informes favorables, l’equip de govern de l’Ajuntament rosinc ha acordat incloure una sèrie de modificacions respecte al Pla aprovat provisionalment.  

Així, d’una banda, és intenció del consistori ampliar les reserves de sòl residencial per a la construcció d’habitatges protegits i assequibles sol·licitada per la Dir. Gral de Promoció de l’Habitatge. També es vol destinar una major superfície de sòl als usos educatius, en considerar-se que la previsió de l’actual POUM en el sector anomenat UA4 (entre la Riera Ginjolers i el carrer Roger de Llúria), resulta insuficient per a les necessitats que el municipi té en aquesta matèria.

L’objectiu, doncs, és la revisió únicament d’aquells aspectes considerats absolutament necessaris per a la creació d’equipaments públics o per dotar el municipi d’una borsa d’habitatge social, mentre que la resta d’aspectes relacionats amb l’ordenació urbanística de la vila, o amb la densitat edificatòria prevista fins ara, no es modificaran ni es veuran incrementats.

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document