L’Ajuntament de Roses impulsa un paquet de mesures contra la crisi

El consistori rosinc impulsa un dispositiu de mesures destinat a fer front a l’actual situació de crisi econòmica i a donar tot el suport possible a les famílies i l’empresariat del municipi. L’objectiu és ajudar les persones que han perdut la seva feina o que no poden fer front a totes les despeses quotidianes, així com establir mecanismes de reactivació de l’economia local davant les dificultats que han d’afrontar les empreses per al desenvolupament de les seves activitats.
04/06/2009 00:00 -   Departament de Comunicació i Premsa  

Les actuacions que acaba d’anunciar l’equip de govern de Roses són la resposta municipal davant la intensitat de l’actual crisi econòmica que es viu a nivell global i a les conseqüències que ja estan experimentant, tant famílies de la població que no poden assumir les seves despeses, com empresaris locals que es troben amb moltes dificultats i amb problemes per accedir a crèdits, la qual cosa impedeix el normal desenvolupament de les seves activitats.

El projecte que es proposa està absolutament obert a tots els estaments ciutadans i als agents econòmics i socials. L'objectiu és sumar esforços i establir un diàleg que permeti incorporar les aportacions de totes les forces polítiques i sectors de la població, per tal d’arribar a un consens que permeti afrontar la crisi amb les millors condicions possibles.

L’aplicació d’aquestes mesures es farà de manera imminent, amb un dispositiu d’accions que s’aniran succeint al llarg del present any –algunes ja iniciades -, mentre que la resta d’actuacions s’implantaran amb l’aprovació del pressupost municipal del 2010.

Una de les primeres actuacions ha estat la constitució d’una Taula de seguiment de la crisi que compta amb la implicació directa de l’alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, i amb la participació de les ONGS del municipi (Càrites, Creu Roja, Roses contra el Càncer, Fadir,...) i dels equips tècnics de benestar social. Aquest consell, que ja ha entrat en funcionament, té la funció de copsar l’evolució de la crisi a Roses, detectar quines són les persones més perjudicades i establir els punts febles sobre els quals cal actuar.

D’altra banda, la detecció d’un nou perfil d’usuaris dels serveis de benestar social, composat per persones que es dirigeixen a aquest servei per primera vegada i de manera circumstancial, amb demandes bàsicament econòmiques, ha motivat la creació d’una Borsa d’ajuts extraordinaris que pugui arribar a tots els sectors de la població que pateixin les conseqüències de l'actual crisi.

Algunes de les línies d’ajuts són el pagament de l’impost municipal sobre béns immobles, dels rebuts dels subministraments bàsics d’aigua (inclòs clavegueram i escombraries) i llum, o de la llar d’infants i dels casals d’estiu. També es potencia la dotació pressupostària destinada a les prestacions d’urgència social.

D’altra banda, per millorar l’atenció als ciutadans l’Ajuntament ha decidit potenciar els serveis socials municipals reforçant temporalment l’estructura de personal amb l’objectiu d’oferir una primera atenció amb major rapidesa.

Una altra mesura ja implantada és la contractació de persones a partir de Plans d’ocupació que permetran al consistori la contractació directa de persones en situació d’atur. Actualment, aquestes persones fan treballs de renovació i manteniment d’elements de la via pública, mentre ja es treballa en el nou pla ocupacional que permetrà la contractació d’aturats per a realitzar tasques de preservació del medi natural i patrimonial.

En l’apartat de formació es realitzaran cursos específics en feines emergents on hi hagi demanda d’ocupació, a través de la constitució d’una Escola Taller que ofereixi formació i treball per a joves d’entre 16 i 25 anys, així com d’un Pla de transició al treball consistent en la realització de cursos per a joves que no han finalitzat l’ESO. A aquesta oferta s’afegeixen els cursos i tallers de formació empresarial que es realitzen des de principis d’any a través de l’Àrea de Promoció Econòmica de Roses (PER), de nova creació.

Altres mesures que s’implantaran en el transcurs d’aquest exercici seran l’anticipació de la inversió a realitzar en els propers anys a través dels crèdits atorgats per la convocatòria FOMIT, així com l’impuls dels procediments negociats sense publicitat per afavorir la contractació de l’empresariat local.

Pel que fa a les mesures que s’aplicaran durant l’exercici 2010 destaca l’elaboració d’un pressupost plurianual que abastarà el període 2010-2012 i que contindrà les despeses per atendre aquestes noves prioritats i les modificacions de caràcter fiscal i . En aquest sentit, s’estudia la possibilitat d’establir un nou calendari de pagament d’impostos que eviti la concentració en el temps, la reducció escalonada del gravamen de l’IBI, l’actualització a la meitat de l’IPC per a serveis socials com llar d’infants o menjadors escolars, la modificació de la facturació de la tarifa d’aigua passant del sistema de mínims al de quota de servei, o la implantació de bonificacions a les empreses que generin llocs de treball i compleixin amb les ordenances establertes.

Altres mesures seran la creació de l’Oficina de l’habitatge o la construcció de la residència sociosanitària que, a més de millorar les condicions socials dels veïns del municipi, aportarà nous llocs de treball.

 

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document