Llibres de Roses

06/06/2008 00:00 -    

Tots els ajuntaments suficientment grans per disposar de diners per dedicar a la cultura inverteixen en un moment o altre una part d’aquests recursos a l’edició de llibres. Ja siguin de temàtica històrica, científica, artística o literària, les publicacions municipals han estat sempre un suport fonamental per vehicular el coneixement i la difusió de la cultura local. És evident que el foment del coneixement de la pròpia localitat entesa com a col·lectivitat però també com a suma d’aportacions individuals que en el passat o en el present han aportat o estant aportant un plus de qualitat que enriqueix el conjunt, és un factor essencial per generar una identificació ciutadana amb la pròpia població, amb tots els beneficis de caràcter cívic que això reporta. Davant el negoci impossible que suposa per a l’empresa privada embarcar-se en aventures editorials d’àmbit local, l’Administració pública i la mateixa societat civil s’han vist obligades a omplir aquest espai, conscients del paper que té la cultura —i en aquest cas la difusió del coneixement a través dels llibres— en la creació de ciutadans.

En aquest sentit, Roses no ha estat una excepció. Partint d’un aïllat i meritori pimer esforç de síntesi històrica realitzat pel mestre Sebastià Martí l’any 1895, bastit a partir dels esquemes historiogràfics del moment, i després de l’enorme buit de prop de vuitanta anys, situat entre aquest moment i la fi del franquisme, amb la represa democràtica l’Ajuntament i la societat civil rosinca han impulsat o col·laborat en un bon nombre de publicacions. La llista és llarga i ja es va recollir en un fulletó editat pel mateix Ajuntament amb motiu de la diada de Sant Jordi d’enguany: reculls històrics, llibres institucionals, producció literària d’autors locals, etc. Va ser, però, l’any 1996 quan, des de l’Administració pública, es va fer un pas endavant molt important amb la creació de la col·lecció "Papers de Recerca". Des d’aquell moment i fins l’any 2000, any rere any es varen publicar monografies de notable qualitat científica que, no només han ajudat que els rosincs i les rosinques coneguem millor la nostra història i estimem més el nostre patrimoni, sinó que també, i això és molt important, han permès situar la nostra ciutat com a objecte d’estudi per a tothom. De manera paral·lela, en els darrers deu anys han anat apareixent tot un seguit de llibres de temàtica, objectius i formats diversos que, a poc a poc, han anat enriquint la bibliografia local.

Tanmateix, arribats a aquest punt era necessari fer un pas més. Calia un esforç per consolidar de manera definitiva la producció editorial municipal a través de la seva racionalització —això vol dir treballar a partir d’una programació temàtica i d’una coherència gràfica— i de la millora de la seva difusió. En aquest sentit, ja estem recollint els primers resultats.

Pel que fa al primer punt —la racionalització— ara fa tot just un mes presentàvem a Roses els dos primers llibres editats per l’ajuntament sota la marca "Roses Publicacions Municipals": Roses o la recerca de la zona grisa, recull de deu anys d’articles de l’arxiver municipal Josep M. Barris —que significa la represa de la col·lecció "Papers de Recerca" completament redissenyada; i el segon volum de La gent gran de Roses, 1918-1923, recull d’entrevistes i retrats, a mig camí entre la història col·lectiva i la memòria personal, obra de l’historiador Antonio Martínez i de la fotògrafa Judith Ijsselstein, i referència conceptual i gràfica dels catàlegs d’exposicions que realitzarà l’Àrea de Cultura i Patrimoni, a partir d’aquest estiu, en la renovada Sala Municipal d’Exposicions. D’altra banda, cal dir que el proper dia 21 de juny es presentarà la reedició de la novel·la Sunyer metges, pare i fill, obra d’August Pi-Sunyer i primer número de la nova col·lecció "Biblioteca de Rescat".

Pel que fa al segon punt —la millora de la difusió— s’ha fet un primer pas amb l’aplicació d’un nou concepte gràfic i de marca que doni coherència al conjunt de les publicacions municipals. Però l’aposta forta que hem de fer en aquest terreny és la de la utilització de les noves tecnologies per a la difusió del coneixement i la cultura en el seu conjunt. Tal com ja hem començat a fer, cal dignificar i potenciar el llibre com a plataforma clàssica de difusió del coneixement. Com a suport agraït i com a objecte que, a més de facilitar-te informació, també pot proporcionar el plaer estètic de l’objecte ben construït i les seves propietats associades (vista, tacte, olor...).

Però és clar que en el nostre present aquest suport no és ni ha de ser l’únic. La publicació digital de la producció editorial, sigui del tipus que sigui, és fonamental per aconseguir una bona difusió del coneixement. Però també, i sobretot, és una eina que ens permet rendibilitzar molt més l’esforç intel·lectual i econòmic esmerçat en la seva producció. És, en definitiva, una eina fonamental per a la democratització real de la cultura, en tant que posa a disposició de tothom l’accés gratuït a la informació que, en el cas que ens ocupa, a més a més ha estat finançada amb els diners de tothom. En aquest sentit, el projecte de creació d’un potent web de cultura i patrimoni que està desenvolupant l’Ajuntament de Roses actuarà —entre moltes altres funcions— com a plataforma de difusió de les publicacions pròpies i de materials dels fons de l’arxiu i la biblioteca municipals. Però, sobretot, ens obrirà un amplíssim ventall d’expectatives de potenciació cultural per a la ciutat a través de l’obertura de les enormes possibilitats que oferirà la bidireccionalitat en la relació entre l’Ajuntament i els ciutadans en la creació de cultura.

Magda Casamitjana i Aguilà
Alcaldessa de Roses

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document