S’inicia la comercialització de parcel·les de la zona industrial de Roses

L’Institut Català del Sòl ha comunicat a l’Ajuntament de Roses l’inici de la comercialització de les nou parcel·les de la seva propietat de la zona industrial de Roses. D’aquesta manera, es posen a l’abast de l’empresariat interessat 54.000 m2 de sòl industrial en el municipi que, segons el preu pactat amb el consistori, tenen un preu unitari de 175 €/m2. Per la seva banda, l’Ajuntament optarà per comercialitzar les parcel·les de la seva propietat (de dimensions més petites), un cop hagi construït la nau que allotjarà les futures activitats.
Parcel·les INCASOL

Parcel·les INCASOL

05/02/2010 00:00 -   Departament de Comunicació i Premsa  

Les nou parcel·les propietat d’INCASOL, que oscil·len entre els 2.700 i els 12.000 m2, representen les de major superfície de tot el sector industrial, mentre que l’Ajuntament de Roses disposa d’11.200 m2, distribuïts en 8 parcel·les de 900 m2, una de 1.700 i una altra de 2.300 m2, a més de la parcel·la destinada a Serveis Municipals de Roses (ROSERSA), de 6.000 m2. El total de terrenys disposen d’una edificabilitat del 0,67 m2 de sòl/m2 de sostre.

Pel que fa a la comercialització de les parcel·les que s’acaba d’iniciar, INCASÒL ofereix les opcions d’adjudicació del dret de superfície del solars o bé de compra dels mateixos. Les persones interessades poden recollir tota la informació i documentació (plecs de condicions, model d’instància, etc) referent a aquesta concurrència, tant al Servei d’Informació al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament de Roses com a les oficines d’INCASÒL. El termini per presentar ofertes finalitzarà el proper 9 de març, moment a partir del qual es valoraran les propostes i es procedirà a l’adjudicació.

Comercialització parcel·les INCASOL:

Núm. Parcel·la

 Superfície (m2)

Preu unitari (€/m2)

6

5.965,50

175

7

11.972,44

175

8

5.000,00

175

9

5.000,00

175

10

10.533,00

175

21

2.770,18

175

22

3.221,75

175

23

3.850,97

175

24

6.176,14

175

Per la seva banda, el consistori estudia la possibilitat de comercialitzar les seves parcel·les després de la construcció de la nau que albergarà les activitats. Un cop es disposi d’aquesta instal·lació, es procedirà a la seva divisió horitzontal i a l’adjudicació d’espais. En aquest cas, s’optarà per la modalitat d’adjudicació del dret de superfície.

L’alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, ha manifestat la voluntat de facilitar al màxim la instal·lació d’empreses locals en la nova zona industrial, mitjançant mesures com la permuta de l’espai que aquestes ocupen en l’actualitat dins del municipi, etc. D’altra banda, entre els criteris d’adjudicació fixats per l’INCASOL es valoren aspectes com el trasllat o ampliació d’activitats en funcionament, el pla d’etapes de construcció i entrada en servei de la instal·lació, la creació de nous llocs de treball directes, o la qualitat del disseny dels edificis i l’aplicació de criteris ambientals.

L’alcaldessa de Roses s’ha mostrat molt satisfeta amb l’anunci de la imminent comercialització realitzat per l’INCASÒL, amb el qual es desencalla totalment el llarg procés per dotar Roses d’una zona industrial que doni resposta a les necessitats de l’empresariat i promogui la reactivació econòmica i generació d’ocupació al municipi.

Un llarg procés

La comercialització anunciada per l’INCASOL ha estat possible després de la tramitació de la modificació del Pla Parcial del Sector Industrial, amb la qual s’aconseguí desencallar la paralització del projecte viscuda durant els darrers anys. Aquesta modificació suposà l’adopció de les prescripcions realitzades l’any 2005 per la Comissió d’Urbanisme de Girona, que catalogava una franja del polígon industrial com a corredor biològic, mereixedor, per tant, d’una especial protecció.

D’aquesta manera, es catalogava el corredor biològic existent com a sistema de parcs i jardins, per assegurar la seva preservació. En total, dels 187.000 m2 de superfície que té el sector industrial, prop de 80.000 m2 (un 42% de l’àmbit) es destinen a parcs i jardins, sistema viari i protecció de cursos d’aigua, mentre que el sòl privat destinat a la instal·lació d’indústries, és de 107.000 m2. D’aquests, la major part (79,4 %) es destinen a indústries aïllades de diferents dimensions, mentre que el 20,6% restant estarà ocupat per indústries entre mitgeres i arrenglades.

A aquesta tramitació li han seguit la redacció dels nous projectes de reparcel·lació i urbanització que, un cop aprovats, permeten ara la comercialització de parcel·les entre els industrials interessats.

Quadre de superfícies Zona Industrial de Roses

Sòl Públic

 

Parcs i Jardins

63.458,71 m2

Serveis Tècnics

24,00 m2

Protecció de cursos d’aigua

4.651,92 m2

Sistema Viari

11.437,00 m2

Total sòl públic

79.571,63 m2

 

Sòl Privat

Supefície de sòl

Superfície sostre

Indústria entremitgeres

10.845,00 m2

7.266,15 m2

Indústria aïllada

69.422,94 m2

46.513,37 m2

Indústria arrenglerada

11.215,74 m2

7.514,55 m2

Indústria aïllada petitat

16.019,04 m2

10.732,76 m2

Total sòl privat

107.502,72 m2

72.026,82 m2

 

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document