La transformació urbanística del nucli de Roses segueix avançant

Roses prossegueix la renovació del casc antic de la població amb un nou projecte de reurbanització d'un total de 2.697 m2, corresponents als carrers Joan Badosa, St. Isidre, St. Pere Alt, Capellans, Porthos, St. Pere Baix i Palmerola. Amb motiu de l'imminent inici de les obres, l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha convocat els veïns dels carrers implicats a una reunió informativa que tindrà lloc aquest vespre, on els presentarà les característiques del projecte i atendrà les seves consultes.
La transformació urbanística del nucli de Roses segueix avançant

Projecte c/ Palmerola

27/09/2013 10:45 -   Departament de Comunicació i Premsa  

La transformació urbanística que està experimentant el nucli antic de Roses gràcies a la seva incorporació al Pla de Barris cofinançat per Generalitat de Catalunya i Ajuntament, avançarà en breu un pas més amb l'inici d'aquest nou projecte de reurbanització. Les obres seguiran les mateixes característiques que els projectes realitzats fins ara en el casc antic, per mantenir la uniformitat i harmonia paisatgístiques de tot el conjunt, així com una bona connexió i mobilitat peatonals entre els diferents carrers.

 

D'aquesta manera, atenent el caràcter residencial i comercial dels carrers a renovar, la pavimentació es plantejarà a un sol nivell per tal d'aportar una visió més oberta i àmplia dels espais. La mesura possibilitarà també l'eliminació de barreres arquitectòniques i incidir en una pacificació del trànsit que donarà prioritat als vianants, tot i que es permetrà el trànsit rodat de càrrega i descàrrega. En el cas del carrer Palmerola, amb una amplada superior als 8 metres, s’optarà també per la plantació d’arbrat i la col·locació de bancs a un costat del carrer, dotant el barri d’un petit nucli verd que millori el paisatge i fomenti els espais de trobada entre els veïns.

 

Pel que fa les instal·lacions, se substituiran les xarxes de clavegueram, d'aigua potable i de pluvials, garantint així la salubritat del barri i la sostenibilitat ambiental. L’eliminació de les línies aèries de baixa tensió i telefonia en els passos de carrers, per la seva banda, permetrà millorar el paisatge urbà i l'impacte visual. En quant a l’enllumenat públic, el projecte preveu la substitució de la xarxa existent i de les pròpies lluminàries per unes de noves que garanteixen la no contaminació lumínica i el baix consum. Per últim, es realitzarà l'obra per a les instal·lacions de telecomunicacions, es completarà la xarxa de gas i s'instal·larà una xarxa de reg per donar servei al nou arbrat que s'incorporarà.  

QUADRE ESTADÍSTIC 

ZONES DE PACIFICACIÓ DE TRÀNSIT

2.697 m2

XARXA CLAVEGUERAM RENOVADA

760 ml

NOVA XARXA PLUVIALS

655 ml

PUNTS DE LLUM RENOVATS

37 unitats

PASSOS DE CARRER DE TELEFONIA

14 unitats

CANALITZACIÓ SOTERRADA O GRAPADA BAIXA TENSIÓ

505 ml

CANALITZACIÓ AIGUA POTABLE RENOVADA

670 ml

NOVES ESCOMESES DE GAS

118 unitats

NOVES UNITATS D'ARBRAT

7 unitats

CANALITZACIÓ TELECOMUNICACIONS

340 unitats

 

Cal destacar que el projecte inclou l'ampliació de diferents trams dels carrers Sant Isidre, Sant Pere Alt, Sant Pere Baix i Joan Badosa no recollits inicialment en el programa del Pla de Barris de Roses, però amb els quals l'Ajuntament ha volgut completar la millora urbanística fins al front de mar. D'aquesta manera, es dota de coherència i d'una visió harmònica tot el casc antic, tancant l’anella de la nova zona peatonal creada, i millorant la seva connectivitat amb la plaça Sant Pere i amb el passeig Marítim.

 

Les obres, que s'iniciaran el proper mes d'octubre, tenen una durada prevista de 7 mesos i un pressupost d'1 milió d'euros, finançat al 50% per Ajuntament de Roses i Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 

 

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document