Presentació Pressupost de Roses 2014

Roses aprova un pressupost “optimista”, abaixant impostos, augmenta els serveis a les persones i manté la seva activitat inversora. El govern de Roses dedica l’estalvi en despesa financera, 680.000€, a abaixar impostos. El pressupost del 2014 manté les dotacions de Benestar Social i Turisme a l’alça respecte als anys anteriors. El món associatiu rosinc, esportiu, social i cultural acumula 1.036.535€, destacant ajuts directes a les famílies per compra de llibres (182.000€). La promoció turística acumula una pujada de prop del 30% respecte a l'any 2011, destacant l’aposta per iniciatives innovadores com són esdeveniments nàutics, Club Badies més Belles del Món, Estació Nàutica, Consorci Terra de Pas, congressos, Pesca Turisme i Tour a França a Vela (Port Esportiu Municipal). Roses manté la seva activitat inversora, 2.125.000€, una de les més altes de la demarcació, amb recursos propis.
Presentació Pressupost de Roses 2014

Presentació Pressupost 2014

02/12/2013 10:40 -    
 • El pressupost municipal de Roses per a l’any 2014 ascendeix a un total de 35.747.421€. D’aquesta quantitat, es destinen 2,1 M€ a noves inversions, mentre que els principals esforços se centren en el manteniment de la qualitat i prestacions dels serveis municipals que el consistori ofereix a la ciutadania -amb una especial atenció en l'apartat de serveis socials-, en el suport econòmic a la tasca realitzada per entitats i associacionisme locals, i en el posicionament turístic del municipi com a eix estratègic de reactivació econòmica i d'acció contra la crisi.

 • Paral·lelament, el pressupost dóna ple compliment al marc normatiu establert, reduint els ratis d’endeutament municipal i mantenint-lo -juntament amb el creixement de la despesa- per sota dels màxims permesos legalment, complint les normes d’estabilitat pressupostària i pagant als seus proveïdors en curts terminis, sense incrementar els tributs.

 

EIXOS ESTRATÈGICS DEL PRESSUPOST DE ROSES 2014

 

Sense retallades en els serveis

 

Evitar les retallades dels serveis municipals per mantenir el grau de qualitat assolit (manteniment urbà, finançament llars d'infants sense pujar la quota als usuaris, ajuts llibres escolars a les famílies, activitats culturals, juvenils, educatives...), donar resposta a les necessitats socials existents en el municipi (creació centre de distribució d'aliments, suport a l'associacionisme i al voluntariat, accions formatives per a desocupats, augment de la partida destinada a borsa d'ajut social...) i impulsar la reactivació econòmica local a través del turisme, són els principals fonaments del programa pressupostari previst per l'Ajuntament de Roses per a l'any 2014.  

 

 • Benestar Social i Turisme pugen dotacions, i es manté el suport a les associacions

 

Benestar Social és una de les Àrees que experimenten una major variació a l'alça respecte l'any anterior, augmentant la seva dotació en un 6,45 %. Destaquen la partida destinada a arrendament (6.700 €) i dotació (20.000 €) del nou centre de distribució d'aliments, la dirigida a prestacions d'urgència social (65.000 €), i les subvencions a entitats assistencials (152.600 €).

 

Com en els darrers anys, doncs, el consistori segueix augmentant les partides encarregades d'afrontar directament les necessitats socials derivades de les conseqüències de la crisi. En aquesta mateixa línia, destaca també l'increment del 46,12% respecte a 2013 que rep l'Àrea de Promoció Econòmica, destinat bàsicament a serveis d'orientació laboral i a cursos formatius per a aturats. 

 

 

La darrera àrea que rep un considerable augment (8,17%) de les seves partides és Turisme. L'equip de govern de Roses manté així l'objectiu del programa marcat a l'inici del seu mandat, apostant per mantenir l’atractiu i posicionament turístics de Roses, d'acord amb el seu paper com a motor econòmic de la població i l'elevat percentatge de veïns que depenen, directament o indirectament, d’aquest sector. Prova d'aquesta aposta és l'augment experimentat pel pressupost de l'Àrea de Turisme del consistori, que en els darrers tres anys ha quantificat un increment total del 29,83% de les seves partides.

 

En aquest àmbit, durant 2014 es destinaran 32.000 € a la realització de congressos turístics, 10.000€ a la promoció de la Badia de Roses com a integrant del Club de les Badies més Belles del Món, 60.000€ al programa d’esdeveniments nàutics de la temporada 2014 (Tour a França a Vela,...), 70.000€ a l’Estació Nàutica, 15.000€ al programa turístic transfronterer Terra de Pas, i 60.000€ més a la realització de la Fira de la Rosa, que consolida així la seva realització i aposta pel seu creixement.

  

 • Sense renunciar a noves inversions

Un dels aspectes destacables d'aquest pressupost és l'assignació de 2,1 milions d'euros a la partida d'inversions que, quasi en la seva totalitat, provindran de recursos propis municipals.

 

Així, per al finançament de les inversions projectades, la major part de dotació que es destina (1.385.000 €), provenen de recursos corrents del propi Ajuntament, mentre que 217.000 € seran aportats per subvencions d'altres administracions (import que significa una davallada del 66,62% respecte a 2013, motivada fonamentalment per l"ofec al que l’Estat té sotmesa la Generalitat), i els 523.000 € restants d'ingressos financers (crèdit que es preveu reduir amb l'aplicació del romanent de tresoreria que resulti de la liquidació del pressupost 2013).

 

Les principals actuacions previstes amb aquest pla d'inversions són la millora urbanística del carrer Pi i Sunyer i Pl. Catalunya (amb una dotació de 225.000 € durant 2014), la reposició i millora d'espais i vies públiques (240.000 €), la creació d'un Parc Infantil a la Ciutadella de Roses (40.000 €), la reposició i millora de jardineria (80.000 €), la restauració del baluard de Sant Andreu de la Ciutadella (185.000 €), l'adequació i millora de centres escolars (132.000 €), o l'ampliació de l'edifici de la Polica Local (100.000 €), entre d'altres.

 

 • Tot, abaixant l'IBI i mantenint la resta d’impostos i taxes al nivell actual

 

Igualment destacable és el fet que, tot i el manteniment de serveis i subvencions i les millores en l’entorn urbà i en la promoció turística, es manté la contenció fiscal aprovada recentment per les Ordenances Fiscals 2014, amb l'objectiu de rebaixar la càrrega fiscal de famílies i empreses del municipi davant l’actual conjuntura de crisi econòmica.

 

Concretament, els impostos municipals de Roses queden congelats durant el proper exercici, mentre que en el cas dels impostos de béns immobles i de plusvàlua, els tipus de gravamen es rebaixaran , fent baixar les quotes una mitjana del 3% i del 25% respectivament. Pel que fa a les taxes municipals, també es congelen, llevat de les corresponents a la prestació de serveis de clavegueram, aigua i escombraries i piscina municipal, que s'actualitzen amb l'IPC.

  

 • Amb ple compliment a la normativa legal

 

El pressupost 2014 de Roses dóna total compliment a les tres regles fiscals establertes per la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: compleix amb la pauta de dèficit zero establerta com a objectiu d’estabilitat, redueix el seu endeutament públic i el situa en un 55,24 % dels ingressos corrents (la normativa permet fins a un 75%), i conté el creixement de la seva despesa no financera en un 1,44% (el màxim marcat és de l’1,50%).

 

En definitiva, l'Ajuntament de Roses presenta avui un pressupost que compleix els criteris d'estabilitat i morositat establerts pel Govern de l'Estat i que redueix els ratis d'endeutament, fets que li permet disposar d'una bona solvència econòmica, fer inversió sense recórrer a nou endeutament i sense incrementar la pressió fiscal dels ciutadans, atendre les necessitats econòmiques i socials de les persones i prestar els serveis públics amb uns alts nivells qualitatius i quantitatius.   

 

Annexes:

PDF document icon Annexes.pdf — PDF document, 369 KB (378845 bytes)

 • Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Meneame
 • Digg

Accions del document