Roses baixa l'IBI i la plusvàlua i manté la congelació d'impostos i taxes

L’Ajuntament de Roses presenta avui les ordenances fiscals que aplicarà durant el proper exercici 2014, les quals venen marcades per la congelació d’impostos i taxes amb el propòsit de rebaixar la càrrega fiscal de les famílies i empreses del municipi davant l’actual conjuntura de crisi econòmica. A més, en els casos de l’impost de béns immobles i de plusvàlua, es rebaixaran els tipus de gravamen, fent baixar les quotes una mitjana del 3% i del 25% respectivament.
Roses baixa l'IBI i la plusvàlua i manté la congelació d'impostos i taxes

Presentació Ordenances Fiscals 2014

14/10/2013 10:41 -   Departament de Comunicació i Premsa  

Tot i que la previsió de pujada de l'IPC per a aquest any 2013 marca un increment de la taxa anual d'entre un 1 i un 1,5% l'Ajuntament de Roses no incrementarà les tarifes dels impostos municipals (plusvàlua i IBI inclús baixaran), mentre que les taxes municipals també es congelen, llevat de les corresponents a la prestació de serveis de clavegueram, aigua i escombraries) i piscina municipal, que s'actualitzen amb l'IPC.

IBI i plusvàlua baixen, la resta d’impostos es congelen

En l'Impost de Béns Immobles, la reducció del tipus del 0,68% al 0,625%, no només compensa l'increment de valors (que es ve produint des de la darrera revisió cadastral de l'any 2004), sinó que rebaixa la quota mitjana d'un 3%.  

 

Per la seva banda, la rebaixa d'un 10% dels coeficients d'increment i del tipus de gravamen (del 26% al 22%) que s'apliquen en l'Impost Sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua), suposarà una rebaixa mitjana aproximada d'un 25%.

Una altra novetat és l'ajust dels criteris que regulen les bonificacions d'aquest impost de plusvàlua en els casos de transmissions de l'habitatge habitual realitzades per causa de mort, amb la finalitat que aquesta arribi a un nombre més elevat de persones i amb un percentatge més elevat de bonificació (que podrà arribar fins al 95% del total).

 

L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), el d'Activitats Econòmiques (IAE), i el de Circulació (IVTM), es mantenen sense canvis respecte a l'exercici 2013 i, per tant, tampoc pujaran les seves quotes.  

Taxes i preus públics: congelats o actualitzats amb l'IPC

L'esforç per no augmentar la càrrega contributiva a Roses, es reflexa també en l'apartat de taxes i preus públics municipals, on les tarifes es mantenen en el mateix nivell de 2013, tret d'algunes prestacions, que incrementen l'IPC. Durant 2014, per tant, els ciutadans i ciutadanes de Roses no hauran de pagar més per la majoria de serveis que ofereix el municipi (biblioteca, arxiu, turisme, mercat municipal, activitats esportives, cementiri, transport urbà, llar d'infants, escola d'adults, transport escolar,...)  

Els únics serveis que augmenten la tarifa (IPC) seran la Piscina Municipal, el subministrament d'aigua, el clavegueram, i la recollida i eliminació de residus en el cas de les tarifes domèstiques del nucli de la població (la resta es mantenen).  

Per contra, la Deixaria Municipal rebaixa un 20% la taxa corresponent a les aportacions de runes en quantitats inferiors als 1.000 kg (que són quasi el 80% de les aportacions dipositades a la deixalleria); els establiments comercials oberts tot l'any augmenten la bonificació d'ocupació de la via pública d'un 50% a un 60%; i els preus del menjador dels casals i de les llars municipals d'ús mensual, també es rebaixen. 

L'Ajuntament assumeix el 70% del cost de les llars d'infants municipals

En aquest darrer apartat referent a les llars d'infants municipals, destaca l’esforç del consistori pel manteniment de les quotes que han de pagar les famílies, sobretot en el moment actual en què les aportacions per part de la Generalitat s'han vist reduïdes considerablement, havent de cobrir el propi Ajuntament més del 70% del cost total del servei.  

Suport a les activitats de l'associacionisme

 Un altre aspecte a destacar són les exempcions de pagament per les tramitacions administratives, ocupació de la via pública o utilització de dependències municipals de què gaudiran a partir de 2014 les entitats, ja siguin públiques o privades, que hagin rebut una subvenció municipal per al desenvolupament d'un projecte o activitat.

 

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document