CANVI DE TITULARITAT D'UN NÍNXOL O COLUMBARI A FAVOR D'UN BENEFICIARI PERQUÈ EL TITULAR DEL NÍNXOL O COLUMBARI ESTÀ DIFUNT

Canviar la titularitat d'un nínxol o columbari


Característiques

 • Tràmit: Decret
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal:
 • Article 61 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, de 02.12.1988).
 • Reglament regulador del servei públic del cementiri (arts 51, 54 i 55)
 • Preu / taxes: Expedient de canvi de titularitat: 88,12 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. Instància.
  2. Justificant pagament taxes.
  3. Fotocòpia del DNI del sol.licitant.
  4. Títol del nínxol.
  5. Certificat de defunció del titular del nínxol (en el supòsit de no ésser inhumat en el cementiri de Roses).
 • Documentació resultant:
  • Notificació Decret d'Alcaldia
  • Títol de concessió del nínxol (a nom de l'actual titular).
 • Observacions:

  Els títols dels nínxols i columbaris actualment s'expedeixen en format electrònic

 • Necessitat de designar beneficiari:

 • El titular del dret funerari haurà de designar, en el moment de la seva adquisició, un beneficiari titular i podrà designar un beneficiari substitut del nínxol, ossera, columbari o panteó per a després de la seva mort. Veure tràmits relacionats: "designació beneficiari nínxol"Accions del document