CANVI DE TITULARITAT D'UN NÍNXOL O COLUMBARI EL TITULAR DEL QUAL SIGUI VIU

Canviar la titularitat d'un nínxol


Característiques

 • Tràmit: Decret
 • Òrgan de resolució: Alcaldia (Decret)
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal: Reglament Regulador del Servei Públic de Cementiri 
 • Preu / taxes: Expedient de canvi de titularitat d'un o més nínxols o columbaris a favor d'un mateix titular: 88,12 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància.
  • Justificant pagament taxes.
  • Fotocòpia del DNI del sol.licitant i de l'actual titular del nínxol.
  • Títol (original) del nínxol. 
  • Escrit de renúncia del titular actual a favor del sol.licitant.
 • Documentació resultant: Notificació Decret d'Alcaldia i títol del nínxol
 • Possibilitat de designar un beneficiari:

  El titular d'un nínxol ha de designar un beneficiari titular i un beneficiari substitut. Veure tràmits "Inclusió beneficiari nínxol"

 • Observacions:

  Els títols dels nínxols i columbaris actualment s'expedeixen en format electrònicAccions del document