CANVI DE TITULARITAT D'UN NÍNXOL O COLUMBARI EL TITULAR DEL QUAL SIGUI VIU

Canviar la titularitat d'un nínxol


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal: Article 61 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, de 02.12.1988).
 • Preu / taxes: Expedient de canvi de titularitat d'un o més nínxols o columbaris a favor d'un mateix titular: 88,12 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància.
  • Justificant pagament taxes.
  • Fotocòpia del DNI del sol.licitant i de l'actual titular del nínxol.
  • Títol (original) del nínxol. 
  • Escrit de renúncia del titular actual a favor del sol.licitant.
 • Documentació resultant: Notificació Decret d'Alcaldia i títol del nínxol
 • Possibilitat de designar un beneficiari:

  El titular d'un nínxol ha de designar un beneficiari titular i un beneficiari substitut. Veure tràmits "Inclusió beneficiari nínxol"

 • Observacions:

  Una vegada l'interessat hagi rebut la notificació del Decret d'Alcaldia de concessió del nínxol ha de passar per la Unitat de Serveis Jurídics (Pça. Catalunya, 12, 3r), en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 10 a 14 h), a recollir el títol del nínxol a nom del nou titular.Accions del document