Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració d'un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa:
  • Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses
  • Article 22 de l'Ordenança municipal d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal (BOP de Girona núm. 117, de 20.06.2006).
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
               IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - Certificat urbanístic + el nom i número de carrer de la finca. 
    
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
 • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
  • Taxa certificat de compatibilitat urbanística: 78,69 €
 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística degudament emplenada.

- Si es presenta  electrònicament (via on-line):  vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació)
- Si es presenta presencialment:  vegeu el model d'instància clicant aquí.
- La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí.

 Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest mateix tràmit). 
  2. Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i principals característiques. 
  3. Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  4. Requeriments de l'activitat respecte dels serveis públics municipals.
  5. Plànol de situació del local dins l'edifici.
  6. Plànols i documentació que continguin la resta d'informació suficient per poder verificar l'abast urbanístic de l'activitat.

 

 • Documentació resultant: Certificat

 Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet