Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 02. CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

02. CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA


Característiques

 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses
  • Article 22 de l'Ordenança municipal d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal (BOP de Girona núm. 117, de 20.06.2006).
 • Preu / taxes: Certificat de compatibilitat urbanística: 78,69 €
 • Termini de tramitació: Un mes a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament, sense perjudici de la suspensió d'aquest termini per les causes previstes a l'article 42.5 de la LPAC. La no expedició en el termini hàbil comportarà que s'entengui atorgat per silenci positiu, llevat dels casos legalment previstos com a silenci negatiu.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol.licitud amb indicació de la finca,  la parcel·la cadastral i l'activitat prevista a realitzar.
  • Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
  • Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i principals cararcterístiques. 
  • Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  • Requeriments de l'activitat respecte dels serveis públics municipals.
  • Plànols i documentació que continguin la resta d'informació suficient per poder verificar l'abast urbanístic de l'activitat.
  • Justificant pagament taxes.
 • Documentació resultant: Certificat

 Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet