Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / CERTIFICAT DE DATA DE CONSTRUCCIÓ IMMOBLE, INEXISTÈNCIA EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA SOBRE LA FINCA I SI AQUESTA ESTÀ O NO FORA D'ORDENACIÓ

CERTIFICAT DE DATA DE CONSTRUCCIÓ IMMOBLE, INEXISTÈNCIA EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA SOBRE LA FINCA I SI AQUESTA ESTÀ O NO FORA D'ORDENACIÓ


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme.
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa: Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
              IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394 
   En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
               - Certificat urbanístic + el nom i número de carrer de la finca. 
    
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
 • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
  • Taxa certificat urbanístic amb informe tècnic: 31,78 €
 • Termini màxim de durada del procediment: Un mes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol.licitud degudament emplenada, amb indicació de la situació i la referència cadastral de la finca.
   - Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
   - Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
   - La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana) o bé, podeu consultar-la clicant aquí.

   Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:
   1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest mateix tràmit). 
   2. Plànol de situació amb indicació de la ubicació de la finca. 
     
 • Documentació resultant: Certificat

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet