Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER OBRES

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER OBRES

Devolució de garanties (avals o fiances) dipositades per conceptes urbanístics.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu / taxes: sense taxes.

Com es fa

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

   • Si la garantia es va dipositar en metàl·lic: cal presentar la "fitxa de creditor".
   • Si la garantia es va dipositar mitjançant aval bancari: cal presentar còpia de l'aval.
     
 • Documentació resultant: Notificació de l'acord de concessió o denegació de la devolució de la garantia sol·licitada.

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet