DUPLICAT TÍTOL DEL NÍNXOL

L'interessat sol·licita un duplicat del nínxol per pèrdua de l'original


Característiques


Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància (ho ha de sol·licitar el titular del nínxol. En el supòsit que el titular del nínxol sigui difunt el sol·licitant ha de demanar, paral·lelament, el canvi de titularitat del nínxol).
  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant 
 • Documentació resultant:
  • Notificació del Decret d'Alcaldia
  • Títol del nínxol (duplicat)
  • Una vegada l´interessat rebi la notificació, pot passar a recollir el títol del nínxol a la Unitat de Serveis Jurídics (Pç Catalunya, 12 3r pis), en horari d´oficina (de dilluns a divendres de 10 a 14h).
 • Observacions:

  En el supòsit que el titular del nínxol estigui difunt es recomana que es demani únicament el canvi de titularitat del nínxol ja que, quan se li atorgui la concessió a nom del nou titular ja se li expedirà el títol nou.


Accions del document