Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 07. EXPEDIENTS DE COMPENSACIÓ (ESTATUTS I BASES / PROJECTES DE COMPENSACIÓ)

07. EXPEDIENTS DE COMPENSACIÓ (ESTATUTS I BASES / PROJECTES DE COMPENSACIÓ)

Per desenvolupar un Polígon d'Actuació (PA) o un Pla especial de reforma interior (PERI), si hi ha diversos propietaris de finques incloses dins el seu àmbit, es poden constituir en Junta de Compensació, mitjançant la tramitació dels corresponents Estatuts i Bases d'Actuació i, un cop constituïda la Junta, presentar el Projecte de Compensació per a la seva aprovació.
Si és un únic propietari no cal la constitució d'una Junta de Compensació.
Dins de la gestió urbanística ens trobem també amb expedients de divisió poligonal i també de determinació o modificació de sistemes o modalitats d'actuació, que els particulars poden sol·licitar i promoure.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • POUM de Roses (DOGC núm. 5682 de 30.07.2010). 
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOCG núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
 • Preu / taxes:
  • Estudis d'ordenació volumètrica. Per cada 1.000 m2 o fracció (mínim 1.000,00 €): 66,49 €.
  • En tots els expedients de Gestió urbanística, els anuncis oficials es cobraran al preu del cost de les  publicacions realitzades.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud
  • Estatuts i Bases d'Actuació, si cal la constitució d'una Junta de Compensació i l'escriptura notarial, un cop aprovats els Estatuts i Bases, per poder incriure's en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col.laboradores. 
  • Projecte de Compensació. 
  • Certificats de domini i càrregues del Registre de la Propietat.

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet