Tramits

Trobeu el tràmit que necessiteu utilitzant el cercador o pels temes que teniu a la columna de l'esquerra. (Per a qualsevol tràmit que no tingui relacionada una instància concreta, podeu utilitzar el model d'instància general de l'Ajuntament de Roses.)

Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics.

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen a través de mitjans electrònics o no, sempre i quan l'ajuntament, reglamentàriament, no en determini l'obligatorietat.  

NOTA: Es poden annexar documents d’una mida recomanada de 10 mb. La limitació tècnica és de 100 mb per tràmit en general però cada arxiu per separat no pot passar de 25 mb.
Es recomana sempre comprimir els arxius que s’adjunten.

Instància genèrica                           

         Representació                             

 


Accions del document