INCLUSIÓ D'UN BENEFICIARI DE NÍNXOL O COLUMBARI

Inscriure un beneficiari en un nínxol


Característiques

 • Tràmit: Decret
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: Reglament regulador del servei públic del cementiri (veure art 51)
 • Preu / taxes:

  Expedient de canvi o inclusió de beneficiari d’un o més nínxols o columbaris a petició d’un mateix titular

  39,40 €


Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància
  • Justificant de pagament de les taxes en concepte d'inclusió de beneficiari
  • Fotocòpia del DNI del titular i del beneficiari
  • Títol (original) del nínxol
  • Acta de designació de beneficiari (segons model, que cal tramitar davant funcionari públic)
 • Documentació resultant:
  • Notificació Decret Alcaldia
  • Títol de concessió del nínxol (amb la inclusió de beneficiari)
  •  
   Una vegada l'interessat ha pagat les taxes d'inclusió de beneficiari pot passar a recollir el títol del nínxol al Departament de Secretaria (plaça Catalunya, 12. 3r pis) en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 10 a 14 h) 
 • Observacions:

Els títols de nínxols i columbaris actualment s'expedeixen en format electrònic


DocumentsAccions del document