INCLUSIÓ D'UN BENEFICIARI DE NÍNXOL O COLUMBARI

Inscriure un beneficiari en un nínxol


Característiques

 • Òrgan de resolució: Decret
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: Reglament regulador del servei públic del cementiri (veure art 51)
 • Preu / taxes:

  Expedient de canvi o inclusió de beneficiari d’un o més nínxols o columbaris a petició d’un mateix titular

  39,40 €


Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància
  • Justificant de pagament de les taxes en concepte d'inclusió de beneficiari
  • Fotocòpia del DNI del titular i del beneficiari
  • Títol (original) del nínxol
  • Acta de designació de beneficiari (segons model)
 • Documentació resultant:
  • Notificació Decret Alcaldia
  • Títol de concessió del nínxol (amb la inclusió de beneficiari)
  • Una vegada l´interessat ha pagat les taxes de canvi o inclusió de benefiari, pot passar a recollir el títol del nínxol a la Unitat de Serveis Jurídics (Pç Catalunya, 12 3r pis), en horari d´oficina (de dilluns a divendres de 10 a 14h).

DocumentsAccions del document