PETICIÓ PER INSTAL·LAR UNA PARADA EN EL MERCAT DE NO SEDENTARIS

Sol·licitud d'autorització per instal·lar una parada en el mercat de no sedentaris.


Característiques

  • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física.
  • Normativa legal: Reglament del mercat de no sedentaris (BOP de Girona núm. 114, de 15.06.2016).

Com es fa

  • Observacions: L'article 9 del Reglament del mercat de no sedentaris de Roses vigent en el municipi estableix que en aquelles anualitats en què, per qualsevol motiu, quedi desert un mínim d'un lloc de venda, l'Ajuntament podrà convocar concurs per adjudicar-lo entre els marxants que l'hagin sol·licitat aquell any.
    Per tant, qualsevol nova incorporació en el mercat de no sedentaris s'ha de fer mitjançant concurs públic.
    En el supòsit de convocar concurs la corporació ho anunciarà en els mitjans habituals i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal.


Accions del document