Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 03. PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS I PLANS DE MILLORA URBANA

03. PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS I PLANS DE MILLORA URBANA

La tramitació de Plans especials urbanístics, ja siguin d'iniciativa pública com privada. També la Generalitat tramita aquests tipus de plans especials i l'Ajuntament els informa favorable o desfavorablement (Pla especial del Cap de Creus, Pla especial dels Aiguamolls de l'Empordà …).


Característiques

 • Òrgan de resolució: Ple de l'Ajuntament
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses. 
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
 • Preu / taxes: sense taxes.
  En tots els expedients de Gestió urbanística, els anuncis oficials es cobraran al preu del cost de les  publicacions realitzades.

Com es fa

 • Documentació necessària: Sol·licitud (si és iniciativa privada) 

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet