Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 14. PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES (MAJOR O MENOR)

14. PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRES (MAJOR O MENOR)

Sol.licituds de pròrrogues per iniciar o finalitzar obres (majors o menors).


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Alcalde/-ssa
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal
  • Art. 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC 5686 de 05.08.10).
  • Art. 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.01.1999).
 • Preu / taxes:
  • Obra major: Pròrroga termini inici o finalització obres 78,69 €.
  • Obra menor: Pròrroga termini inici o finalització obres 16,22 €. 

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud de pròrroga amb indicació de les obres (en què consisteixen i la situació de la finca), si la pròrroga es demana per iniciar o per acabar les obres (si és per acabar-les, descriure en quina fase es troben), i especificant els motius de la sol·licitud.
  • Fotografies de l'estat actual de les obres.
  • Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents.
 • Documentació resultant: Notificació del Decret de l'Alcaldia de concessió o denegació de la pròrroga sol·licitada.
 • Observacions:
  • Els terminis per iniciar i finalitzar les obres són:
  •        - Obra major: 1 any per començar i 3 per acabar.
  •        - Obra menor: 1 mes per començar i 6 mesos per acabar.
  • Els titulars tenen dret a obtenir una pròrroga (tant del termini d'inici com de finalització de l'obra).
  • La petició de pròrroga s'ha de presentar abans d'exhaurir el termini atorgat en la concessió de la llicència.
  • La pròrroga s'obté per la meitat del termini de què es tracti.

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet