Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 05. PROJECTES D'URBANITZACIÓ

05. PROJECTES D'URBANITZACIÓ

Projectes d'obres d'iniciativa privada que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanísitica municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
  • Catàleg d'elements urbans i criteris d'urbanització de l'Ajuntament de Roses (veure l'apartat "documents").
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
 • Preu / taxes: sense taxes
  Els anuncis oficials es cobraran al preu del cost de les  publicacions realitzades.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Per a l'aprovació de projecte d'urbanització
   - Sol·licitud acompanyada de la següent documentació (segons el cas):
   a) Documents del projecte d'urbanització (veure l'apartat "documents").
   b) Documents del projecte d'obres bàsiques d'urbanització (veure l'apartat "documents").
   - Una garantia del 12% del pressupost d'execució per contracte que consta al Projecte.
  • Per a la recepció de les obres d'urbanització:
   - Documentació tècnica a presentar per a la recepció d'obres d'urbanització a Roses (veure l'apartat "documents").
 • Documentació resultant: Acta recepció urbanització


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet