Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / PROJECTES D'URBANITZACIÓ

PROJECTES D'URBANITZACIÓ

Projectes d'obres d'iniciativa privada que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanísitica municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
  • Catàleg d'elements urbans i criteris d'urbanització de l'Ajuntament de Roses (veure l'apartat "documents").
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
 • Preu: Sense taxes
  Els anuncis oficials es cobraran al preu del cost de les  publicacions realitzades.

Com es fa

 • PER A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ:
  1. Documentació tècnica a presentar per a la recepció d'obres d'urbanització a Roses  (vegeu la documentació clicant aquí
    
 • Documentació resultant: Acta recepció urbanització


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet