Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A LES OBRES DE CONNEXIONS I INSTAL·LACIONS EN DOMINI PÚBLIC

RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A LES OBRES DE CONNEXIONS I INSTAL·LACIONS EN DOMINI PÚBLIC

Obres i instal·lacions relacionades amb els serveis d'aigua, clavegueram i gas, entre d'altres.

Estan subjectes a aquest règim les obres i instal·lacions de connexions i/o preses per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que constitueixin connexions de la xarxa general als usuaris (escomeses).


Característiques

 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  - Ordenança sobre obres, instal.lacions i serveis en el domini públic municipal (BOP de Girona, de 12 de setembre de 2008).
 • Preu / taxes:

  Connexions a la xarxa d’aigua:

   

  • ICIO: 3,50% sobre la suma del  pressupost de SOREA (obra mecànica) i el de l’ECAM (obra civil)
  • Drets de connexió a la xarxa d’aigua:  


  Drets de connexió (abonat domèstic), per habitatge

  30,00 €

  Drets de connexió (promotor)

  Fins a 15 mm de diàmetre  

  100,00 €

  De 20 mm de diàmetre

  150,00 €

  De 25 mm de diàmetre

  200,00 €

  De més de 25 mm de diàmetre

  250,00 €

  Autorització per a la connexió a la xarxa: 16,22 € 

   

  Connexions a la xarxa de clavegueram o pluvials:

   

  • Escomesa: en funció dels metres 

  Fins a 2 m.l. d’escomesa

  326,59 €

  Per cada m.l. addicional o fracció

  68,25 €

   

  • ICIO: 3.50% sobre la suma del  pressupost de SOREA (obra mecànica) i el de l’ECAM (obra civil)
  • Drets de connexió a la xarxa de clavegueram:  


  Drets de connexió (abonat domèstic), per habitatge

  30,00 €

  Drets de connexió (promotor)

  Fins a200 mmde diàmetre

  100,00 €

  De250 mmde diàmetre

  150,00 €

  De315 mmde diàmetre

  200,00 €

  De més de315 mmde diàmetre     

  250,00 €

  Autorització per a la connexió a la xarxa: 16,22 € 

   

  Altres tipus de connexions:

   

  • ICIO: 3,50% sobre la suma del  pressupost de l’ECAM
  • Autorització per a l’execució de rases: 16,22 €
 • Termini de tramitació: 20 dies naturals

Com es fa

 • Documentació necessària


1. De la companyia subministradora: Memòria dels treballs on consti classe de connexió o presa, tipus de canalització, plànol de situació i pressupost dels treballs (obra mecànica) 

2. De la ECAM: Memòria dels treballs on consti classe o tipus de paviment que s'ha de demolir, data prevista d'inici i finalització de les obres i pressupost (obra civil)

3. Justificant de pagament de les taxes i de l'ICIO sobre els pressupostos, més drets de connexió

Documentació resultant: Notificació de Decret d'Alcaldia donant per acomplert el tràmit de comunicació prèvia.
Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet