RESCAT D'UN NÍNXOL

El titular d'un o més nínxols demana que l'Ajuntament rescati aquest nínxol o nínxols.


Característiques

 • Tràmit: Decret 
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
 • Preu / taxes: sense taxes

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància sol·licitant el rescat (el sol·licitant ha de ser el titular del nínxol.)
   •  Si en el nínxol hi ha restes inhumades: paral·lelament ha de sol·licitar l'exhumació de les despulles i especificar on vol que siguin dipositades (ha de pagar les taxes d'exhumació i reducció de restes; si es diposita en un altre nínxol del cementiri de Roses ha de pagar també les taxes d'inhumació).
   • Si el titular del nínxol és difunt: prèviament al rescat ha de sol·licitar el canvi de titularitat del nínxol.
   • Títol (original) del nínxol del qual es sol·licita el rescat
   • Fotocòpia del DNI del sol·licitant
   • Cal omplir un imprès amb el nom del banc i el número de compte on desitja que l'Ajuntament ingressi l'import del rescat. Imprès anomenat "fitxa de creditor".
 • Documentació resultant: Notificació Decret d'Alcaldia.

Accions del document