RESERVA D'ESTACIONAMENT PER A MINUSVÀLIDS

Senyalització d'una reserva d'estacionament per a minusvàlids prop del domicili de l'afectat

Característiques

  • Òrgan de resolució: Decret
  • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
  • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
  • Normativa legal:
  • Preu / taxes: sense taxes.

Com es fa

  • Documentació necessària: 1. Instància 2. Fotocòpia del DNI del sol·licitant 3. Acreditació de patir una disminució física, minusvalia o qualsevol altra circumstància mèdica que impedeixi el normal desplaçament
  • Documentació resultant: Notificació Decret d'Alcaldia

Accions del document