Ajuda de certificats

Què és un certificat digital?

És un document electrònic que identifica a una persona i que per utilitzar-lo pot requerir d’un hardware (lector de targetes) i software que permeti l’accés a un xip integrat i a les seves dades mitjançant un codi PIN.

Els certificats han de ser emesos per una Entitat de Certificació (entitat de confiança que s’encarrega de verificar les identitats certificades).

Quin aspecte té un certificat digital?

Al ser un fitxer electrònic pot estar contingut a una memòria USB, un CD, instal·lat en un ordinador o contingut en una targeta amb un xip integrat.

Per saber si tenim algun certificat instal·lat a l’ordinador el podem buscar al navegador web:

 • Internet Explorer: Eines – Opcions d’Internet – Contingut – Certificats
 • Mozilla Firefox: Eines – Opcions – Avançat –Xifratge – Visualitza els Certificats
Per a què serveix un certificat digital?

Un certificat digital li permet:

 • Identificar-se i garantir la seva identitat a Internet.
 • Signar documents electrònics amb validesa legal.
 • Enviar informació entre dues parts de forma segura i íntegra.
 • Accedir al servei d’una forma més directa al no tenir que recordar l’usuari i la clau.
 • Accedir a informació personal i/o continguts restringits.
Com s'utilitza un certificat digital?

Per utilitzar un certificat necessita:

 • Disposar d'un certificat digital reconegut per la Carpeta Ciutadana (idCAT, eDNI, ...).
 • Tenir un dispositiu usb o lector de targetes xip compatible amb el certificat.
 • Tenir instal·lats correctament els components de software que ha proporcionat l'entitat emissora del certificat i els drivers del dispositiu usb o lector de targetes.
Quina validesa legal té un certificat digital?

Segons l'art. 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, "la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper".

Com podeu obtenir un certificat digital?
 • Es pot obtenir un certificat digital sol·licitant-lo a qualsevol Autoritat de Certificació reconeguda, que desprès de verificar les dades personals proporcionades emetrà el certificat
 • També es pot obtenir un certificat idCAT a l'Ajuntament de Roses o a qualsevol altra Entitat de Registre.  Per al DNI electrònic es podrà sol·licitar a les oficines d’expedició del DNI
Quins certificats s'admeten a la Web de l'Ajuntament?

La plataforma funciona amb l'IdCat, el DNIe i a més a més s'admeten els certificats emesos per les entitats reconegudes per CATCert:

 • Autoridad de Certificación de la Abogacía (AC Abogacía)
 • Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)
 • Agencia Notarial de Certificación (ANCert)
 • Associación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación (ANF)
 • Camerfima - Certificados Camerales
 • Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM)
 • Direcció General de Policia
 • Firmaprofesional
 • HealthSign
 • Intercambio Electrónico de Datos i Comunicaciones, SL (AC EDICOM)
 • Izenpe
 • Netfocus
 • AC Organización Médica Colegial de España (OMC)

Accions del document