Documents adjunts

Adjunció de documents en el Portal de tràmits de l'Ajuntament de Roses

Presentació telemàtica de documentació adjunta als tràmits que es fan en línia.

Què és?

Hi ha tràmits que requereixen la presentació de documentació addicional (projectes, certificats, justificants, etc.). Aquesta documentació es pot presentar electrònicament de manera que queda vinculada al tràmit en qüestió.

Requeriments dels documents adjunts

El portal de tràmits de l'Ajuntament de Roses estableix, per a la presentació telemàtica de documentació adjunta als tràmits, els requeriments següents:

S'acceptaran els formats de documents següents (els més comuns):

  • PDF, per a qualsevol tipus de document, escanejat o no. Les imatges, a poder ser, es guardaran dintre del fitxer PDF en format TIFF comprimit (LZW per color, o CCITT per blanc i negre).

La resolució del PDF en general serà de 150 dpi.

 

+ Info: Eines i recursos informàtics per generar documents PDF

Existeixen moltes impressores virtuals per generar PDFs. A continuació a títol informatiu s'incloureferència a un del sprogrames més extesos de codi obert per sistemes Windows:

PDF Creator : Aquest programa té una interfície de configuració molt atractiva i està disponible en català.

 Si no es desitja instal.lar un nou programa, o s'està accedint a la tramitació electrònica des d'un ordinador compartit, existeixen diversos llocs web que realitzen la conversió on-line.

També a nivell informatiu a continuació s'inclouen referències a alguns d'aquests serveis: DOCUPUB, PDFonline

(Aquestes referències s'han de prendre com una ajuda, com simple informació, no és pretén recomanar cap programari, ni tampoc l'Ajuntament es pot fer responsable de l'ús o del suport a aquest programes.)

 

Informació de com reduir la mida dels documents PDF: Cliqueu aquí per més informació.

 

  • JPG, en general una resolució de 1600x1200 és adequada per una impressió de 13x10cm.

 

  • DWG, DGN, DXF, per plànols vectorials.

 

 

Protecció dels documents

Es generaran sense cap tipus de protecció o restricció, és a dir, que es puguin visualitzar i imprimir sense necessitat de contrasenya.

 

Mida dels arxius

La mida de cada arxiu dels documents per adjuntar no podrà superar els 15Mb de grandària, independentment del seu format.

 

Accions del document