Resolució de l'Acaldia número 967 de data 16 de març de 2021 on es resol declarar inajornables els processos de selecció que realitzi l'Ajuntament de Roses durant l'any 2021 i aprovar les mesures preventives corresponents per a la seva celebració.

Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres

Resum

 

L’Alcaldia, mitjançant la Resolució número 967 de 16 de març de 2021, ha resolt declarar com a inajornables els processos de selecció a realitzar a l'Ajuntament de Roses durant l'exercici 2021 i aprovar les mesures preventives corresponents per a la seva celebració.

Accions del document