Joventut
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal 
17480 ROSES
Telèf.:  972 25 24 00

 

Aventura Jove 2021


INFORMACIÓ  GENERAL

 

Prèviament a l'inici de l'Aventura Jove, i d'acord amb allò que estableixi el nou Protocol per a l'organització de les activitats de lleure educatiu de l'estiu 2021 (pendent de publicació per part de la Direcció General de Joventut), l'Àrea d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Roses, contactàrà amb els pares/tutors dels inscrits per tal d'enviar-los els impressos i/o documents necessaris per la realització de l'activitat (declaració responsable, etc).


 

     PREINSCRIPCIONS: 

     EMPADRONATS: DEL  17   AL  21  DE MAIG DE  2021.

     RESTA DE JOVES: DEL 24 AL 28 DE MAIG DE 2021.

 

 

                                                                       Díptic Aventura Jove

 


AVENTURA JOVE – JULIOL  I  AGOST  2021


LLOC DE TROBADA  :
   Escola Montserrat Vayreda (gimnàs)

EDATS:   Joves nascuts entre els anys 2005 i 2008 (ambdós inclosos).

ACTIVITATS  RECREATIVES:   Activitats d'aventura en el medi natural, adaptades a les recomanacions sanitàries decretades a partir de la pandèmia del COVID 19

HORARIS:   de dilluns a divendres  de 9 h a 13 h,  una sortida quinzenal, una activitat setmanal de tot el dia i activitats d'aventura la resta de la setmana.

 


QUOTES AVENTURA JOVE 2021

 

QUOTES  AVENTURA  JOVE  2021

Matrícula : 25,00 €
Servei d'activitats per mes : 125,00 €

 


PLACES  AVENTURA JOVE 2021


PLACES  DISPONIBLES

Aventura Jove  Juliol : 30 places
Aventura Jove  Agost : 30 places

 

Places limitades:

Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es seguirà el criteri següent:

  • Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es prioritzarà la inscripció d'aquells joves, els pares o tutors dels quals hagin de treballar els 2 i no en puguin tenir cura durant l'horari de l'Aventura Jove. Aquesta circumstància s'acreditarà amb un certificat de convivencia i una còpia dels contractes d'ambdós.
  • Un cop comprovat aquest aspecte, si hi ha places vacants, es realitzarà un sorteig públic entre els mateixos empadronats. Qui no obtingui plaça es posarà en llista d'espera.

 


 

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ

BONIFICACIONS

PROGRAMACIÓ AGOST 

 

Accions del document