Medi Ambient i Platges
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 607

PREGUNTES FREQÜENTS DE PLATGES (DESCONFINAMENT COVID-19)

La temporada de bany a les platges de Roses de l’estiu 2020 coincideix amb el procés de represa per la covid-19 i inclou mesures especials de control de l’aforament per garantir la distància de seguretat necessària.

Aquest document s’actualitzarà a mesura que les autoritats sanitàries modulin els requeriments sanitaris en cada moment. Si trobeu alguna informació que no s’ajusta al moment actual o necessiteu aclarir algun altre aspecte de platges, podeu enviar un correu a l’adreça platges@roses.cat 

 1. Puc banyar-me a la platja?

 2. Hi ha servei de salvament i socorrisme a les platges?

 3. Hi ha normes d’ús especials per a les platges?

 4. Ús de mascareta, és obligatori ?

 5. Es poden contractar serveis com gandules, hidropedals i embarcacions d’oci?

 6. Puc fer esport a la platja?

 7. Quin protocol de control d’afluència i aforament màxim ha dissenyat l’Ajuntament?

 8. Es farà control d’afluència?

 9. Informació als usuaris

 10. Qui és l’autoritat competent per tancar les platges i sancionar?

 11. Quin paper té la ciutadania?

 12. On puc consultar la normativa d’ús de les platges?

 13. Puc utilitzar les àrees de jocs infantils o esportives?

 14. Puc fer servir les dutxes i els rentapeus?

 15. Puc utilitzar els lavabos públics de les platges?

 16. Puc pescar a les platges de Roses?

 17. Hi ha el servei de guinguetes? I resta de serveis ?

 18. Puc accedir amb animals a la platja ?

 19. Normativa i informació de referència

 

Puc banyar-me a la platja?
Sí, les platges de Roses ja han iniciat la temporada per banyar-se, prendre el sol i fer esport, mantenint sempre la distància de seguretat d’ 1,5 metres entre persones. . Tornar inici
 
Hi ha servei de salvament i socorrisme a les platges?
Sí, el servei de salvament i socorrisme s’han iniciat el 3 de juliol d’enguany està previst que finalitzi a mitjans de setembre. Aquest servei es prestarà diàriament entre les 10 i les 19 h, excepte al setembre que es prestarà entre les 11 h i les 17 h. Tornar inici
 
Hi ha normes d’ús especials per a les platges?
La fase de represa comporta l’aplicació d’unes normes d’ús de les platges atípiques que caldrà respectar, centrant la gestió del litoral en el compliment de les mesures de seguretat, la més important de les quals és assegurar que es respecta la distància de 1,5 metres. S’han d’evitar aglomeracions. Tornar inici
 
Ús de mascareta, és obligatori ?
Sí, dels 6 anys en endavant, és obligatori l’ús de mascareta per accedir a la platja, per passejar per la platja o anar als serveis que ofereix l’àmbit de la platja, com ara els xiringuitos i els serveis higiènics, però no és obligatori ni per prendre el sol ni per al bany ni per fer-hi esport. Tornar inici
 
Es poden contractar serveis com gandules, hidropedals i embarcacions d’oci?
Sí. El titular del negoci té l’obligació de netejar i desinfectar quan es canviï d'usuari.
En el cas dels negocis de motos aquàtiques, hidropedals i similars, és obligatori complir els mateixos requeriments que per a la resta de comerç. Tornar inici
 
 
Puc fer esport a la platja?
Sí, les activitats d’esport i d’oci en general són permeses, sempre donant compliment als aspectes següents:

• Grups de màxim 20 persones
• No hi ha d’haver contacte físic.
• Hi ha d’haver una distància de 1,5 metres entre assistents, incloent tovalloles i altres objectes personals, a excepció dels usuaris que visquin juntsTornar inici
 
Quin protocol de control d’afluència i aforament màxim ha dissenyat l’Ajuntament?
L’Ajuntament ha previst un protocol de vigilància d’afluència i de l’aforament màxim per platja, de manera consensuada amb tots els agents que intervenen en la gestió de les platges, partint de l’experiència i el coneixement de què disposa el consistori.
Les diferents disposicions que van sorgint en aquesta matèria estableixen una ràtio de 4 m2 per usuari, tenint sempre present que la finalitat última és el distanciament entre persones d’almenys 1,5 metres (excepte que siguin persones convivents).
La responsabilitat de portar a terme les mesures de distanciament social és de l’usuari, i l’ajuntament portarà a terme la supervisió d’aquest distanciament a través principalment del servei de socorrisme . Tornar inici
 
Es farà control d’afluència?
La informació de l’estat d’ocupació de les platges es prendrà principalment per part del servei de socorrisme de platges, juntament amb les dades rebudes per part d’altres informadors, servei d’inspecció i de la Policia Local, si escau, la qual cosa permetrà estimar els nivells d’ocupació de cada platja.

Actualment, pel tipus de platges de què gaudeix Roses i el nivell d’afluència d’usuaris previst, no es preveu el tancament perimetral de les platges ni el control d’accés al seu interior, tot i que no es descarta cap mesura en el cas que es donin situacions continuades d’impossibilitat del compliment de les distancies socials obligatòries. No obstant, seria de manera excepcional i en funció de les circumstàncies.
 
Informació als usuaris
Per acompanyar la ciutadania, es reforça també el personal d’informació a les platges en el contracte dels serveis de socorrisme, el qual incorpora major dotació de llocs de treball específic per supervisar el distanciament social i per informar la ciutadania, in-situ. Tornar inici

Qui és l’autoritat competent per tancar les platges i sancionar?
L’autoritat competent per tancar les platges és la Policia Local en cas de superar el llindar d’aforament preestablert, així com per sancionar en cas d’incompliment de les mesures sanitàries obligatòries per part dels usuaris. Tornar inici
 
 
Quin paper té la ciutadania?
Per garantir la seguretat sanitària de les platges, és imprescindible la responsabilitat de la ciutadania, que ha de participar activament en el compliment de les normes establertes per les autoritats sanitàries, i així fer de les nostres platges un referent de sostenibilitat ambiental, de resiliència i de seguretat sanitària. Tornar inici
 
On puc consultar la normativa d’ús de les platges?
Als accessos de les platges, per facilitar que la informació arribi als banyistes, s’han instal·lat panells informatius amb la informació més rellevant necessària per gaudir de les platges d’una manera responsable.
 
 
Puc utilitzar les àrees de jocs infantils o esportives?
Si. Tornar inici
 
Puc fer servir les dutxes i els rentapeus?
Sí que es poden fer servir. És obligatori l’ús individual de les dutxes i el manteniment de la distància de seguretat de 1,5 metres. Tornar inici
 
Puc utilitzar els lavabos públics de les platges?
Els mòduls habituals de WC a la platja Nova, La Punta i Santa Margarida ja estan oberts, amb ocupació d’una persona, excepte els acompanyants de persones que necessitin assistència.
El WC de neteja automàtica situada a la platja del Rastrell, així com la resta de WC de neteja automàtica situats a la resta del passeig marítim romanen tancats, fins que la situació permeti la seva reobertura. Tornar inici
 
 
Puc pescar a les platges de Roses?
Sí, es pot pescar en aquestes zones, d’acord amb allò previst al Pla d’Usos de Temporada de platges:

• Franja de la sorra de les platges de Santa Margarita, Salatar i Rastrell. En aquesta franja es podrà pescar amb canya des de la sorra (pesca marítim recreativa de costa) entre les 21.00 hores i les 07.00 hores, sempre i quan no hi hagi usuaris a les platges.
• Zona externa dels espigons de la bocana dels Canals de Santa Margarita i del moll del port comercial contigu a la platja dels Palangrers, i els espigons de la Riera Ginjolers. En aquesta zona es podrà pescar amb canya (pesca marítim recreativa de costa) sense horari a partir de 20 metres fora de las zones abalisades.

Qualsevol activitat de pesca realitzada està supeditada al fet que no hi hagi usuaris de platja. La pesca subaquàtica no és permesa en platges i cales. Tornar inici
 
Hi ha el servei de guinguetes? I resta de serveis ?
Els serveis habituals a les platges estan habilitats i en tot cas depèn de cada empresa l’exercici de cada activitat, sempre d’acord amb les mesures sanitàries vigents en cada moment.
Actualment, a la data de redacció d’aquest document ja s'estan instal·lant part dels serveis habituals a les platges.
Els xiringuitos i llocs de restauració els són d’aplicació les mateixes condicions establertes per a la resta d'activitats de restauració, quant a mesures higièniques, mesures de distanciament i limitació de l’aforament. Tornar inici
 
Puc accedir amb animals a la platja ?
No està prevista aquesta possibilitat a les platges de Roses.

La informació present en aquest apartat apartat s’actualitza periòdicament. Tornar inici
 
Normativa i informació de referència:
• Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya
• Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2
• Protocol mesures gestió aigües de bany (platges i bany interior) - Generalitat - 30/05/2020 Tornar inici
 
Actualitzat: 10/7/2020 a les 14:00 h

 

Accions del document