Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Gestions amb l'oficina de treball (SOC) i SEPE davant la situació de Covid-19

 
 
Oficina de treball de Figueres (OTG)
 
Tràmits a fer a l'OTG
 
 • Inscripció com a demandant d'ocupació. TELEMÀTICAMENT  al següent enllaç   Web del SOC
 • Presentació de documentació a registrar en cas que no es pugui fer telemàticament (cal demanar cita prèvia)
 • Signar el pla d'inserció de les persones que cobren la Renda de Garantia de Ciutadania (cal demanar cita prèvia)
 • Informació de cursos per persones desocupades AQUI

L'oficina de Treball de Figueres està oberta NOMÉS amb cita prèvia i per tràmits que no es puguin fer telemàticament.

 
Per demanar cita prèvia cal trucar al telf:  900 800 046 de dilluns a divendres entre 8h i 14h
 
La renovació de la demanda d'ocupació es fa AUTOMÀTICAMENT per part del SOC. No cal fer cap gestió per part de l'usuari.
 
 
 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
 
Tràmits a fer al SEPE
 
 • Informació i consulta de prestacions
 • Sol·licituds de prestacions contributives i subsidis     
 • Lliurament d'altres documents requerits pel SEPE     
 • Presentació de comunicats de baixa d'IT i maternitat/paternitat     
 • Baixa de la prestació Sortida a l'estranger     
 • Modificació de dades bancàries     
 • Cobraments indeguts, sancions     
 
 Per qualsevol tràmit, cal demanar cita prèvia AQUÍ
 
 Tràmits que no haig de contactar amb el SEPE:
 
- Situació d'ERO o ERTO. La persona afectada no ha de fer cap gestió. L'empresa contactarà directament amb el SEPE.

 

Accions del document