Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Mercat municipal

CONCURS PÚBLIC PER L’AUTORITZACIÓ TEMPORAL I EXCEPCIONAL, FINS QUE L'AJUNTAMENT ACORDI EL TANCAMENT DEL MERCAT O FINS EL 23 D'ABRIL DE 2021, D'UNA PARADA DE FRUITA I VERDURA EN EL MERCAT MUNICIPAL DE ROSES.

 

Plec de clàusules particulars. 

Sol·licitud per participar en el concurs públic per a l'atorgament d'una autorització en el mercat municipal de Roses (Annex 1)

Declaració de responsable (Annex 2)

Descripció i característiques de la venda en el mercat municipal Roses per part del sol·licitant (Annex 3A)

 

 

 

Termini presentació sol·licituds: Fins el 17 de febrer de 2020 a les 14.00h

 

Accions del document