Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
17480 - Roses

INCOACIÓ I INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE DEL TRAM D'UNS ONZE (11) KM DE LA URBANITZACIÓ MARÍTIM TERRESTRE DE SANTA MARGARIDA (PL19002SE)

EDICTE ANUNCI INCOACIÓ EXPEDIENT BOP 27 07.02.2019


 PLÀNOLS DE DELIMITACIÓ PROVISIONAL DEL DOMINI PÚBLIC I SERVITUTS

DISTRIBUCIÓ DE FULLS 1/5000

 DELIMITACIÓ PROVISIONAL

1 DE 6    2 DE 6    3 DE 6    4 DE 6    5 DE 6    6 DE 6

 PARCEL·LARI CADASTRAL

 PARCEL·LARI CADASTRAL 1/3000

PARCEL·LARI CADASTRAL 1/1000     1 de 6    2 de 6    3 de 6    4 de 6    5 de 6    6 de 6


 

 

Accions del document