Reglament Orgànic Municipal (ROM)

Resum

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
DE L’AJUNTAMENT DE ROSES
PREÀMBUL

El Ple de l’Ajuntament en la sessió
ordinària del dia 29 de novembre de 2004
ha aprovat definitivament el Reglament
Orgànic Municipal (ROM).

Aquest Reglament orgànic municipal
(ROM) ha estat fruit d’un treball col·lectiu
i participatiu de tots els grups municipals
representats a l’Ajuntament.
Les aportacions realitzades han
permès definir un Reglament que haurà
de regular d’ara en endavant el règim
organitzatiu de l’Ajuntament, el funcionament
dels òrgans municipals i els procediments
d’informació i de participació.

PDF document icon — PDF document, 94 KB (96988 bytes)
Matèria:
General
Entrada en vigor:
2005/01/10 00:00:00 GMT+1
Lloc i data de publicació:
BOP: 20/12/2004,

Accions del document